אאא

בניגוד לציפיות וההערכות, ממשלת נתניהו צפויה להאריך ימים עד לסוף שנת 2013, אז יתקיימו בחירות חדשות לכנסת ה-19, וזאת בשל ההסכם הקואליציוני המפתיע שהושג הלילה בין הליכוד לקדימה, וצירופה של האחרונה לממשלת אחדות.

אז מה בהסכם? חקיקה חלופית לחוק טל, שינוי שיטת הממשל, העברת תקציב לשנת 2013 כולל הקיצוצים הצפויים ושורת מינויים דלה במיוחד לקדימה.

בפתח ההסכם, נכתב כי "הואיל והאתגרים הניצבים לפני מדינת ישראל לעת הזו הם אתגרים היסטוריים, המחייבים גיבוש הסכמה לאומית רחבה, והואיל ובכנסת ה-18 ניתן לגבש רוב היסטורי להסדרת סוגיות מפתח בחברה הישראלית, לפיכך החליטו הצדדים לצרף את קדימה לממשלה על מנת ליצור ממשלת אחדות לאומית אשר תשקף את האינטרס הציבורי הרחב תוך מתן ביטוי להסכמה הלאומית הרחבה".

הסעיף הראשון בהסכם, מדבר על "חלוקת נטל השירות בצה"ל", ובו נכתב כי "הצדדים מתחייבים לפעול לחקיקתו של חוק אשר יסדיר חלוקה שוויונית והוגנת של נטל השירות בצה"ל בין חלקי האוכלוסייה השונים בישראל וזאת עד ליום 31.7.2012".

סעיף נוסף מדבר על "תיקון שיטת הממשל", ובו נכתב כי "הצדדים מתחייבים לפעול לשינוי מהותי בשיטת הממשל הנהוגה בישראל, ולכונן שיטת ממשל אשר תגביר את היציבות השלטונית והמשילות, ובין היתר תאפשר לראש הממשלה למלא את ימיו על-פי פסיקת הבוחר, ליצור רצף שלטוני, יכולת תכנון לטווח ארוך והגנה על טובת הכלל".

בהסכם, מתחייבים הצדדים להשלים את תיקון שיטת הממשל עד סוף שנת 2012, כך שהבחירות לכנסת ה-19 תתקיימנה לפי השיטה החדשה.

עוד בהסכם, "לשם הבטחת העמידה ביעדים הביטחוניים, המדיניים והכלכליים העומדים לפני מדינת ישראל בתקופה הקרובה, תצטרף קדימה כחברה מלאה ושוות זכויות בקואליציה, ותקבל ייצוג בממשלה בהתאם להוראות הסכם זה".

"בהתאם לכך", נכתב בהסכם, "ימונה יו"ר סיעת קדימה, ח"כ שאול מופז לתפקיד המשנה לראש הממשלה, ובהעדרו של ראש הממשלה מן הארץ ימלא באופן קבוע את מקומו וכן ימונה לכהונת שר במשרד ראש הממשלה".

עוד סוכם כי מופז יכהן כחבר הקבינט המדיני-בטחוני, וישתתף בכל פורום שרים מצומצם שיכלול את ראש הממשלה, ושיעסוק  בעניינים ביטחוניים, מדיניים, כלכליים וחברתיים.

בהסכם מתחיבים הצדדים כי הכנסת -18 תכהן עד תום תקופת כהונתה כפי שמוקצב לה לפי חוק יסוד, דהיינו עד חודש נובמבר 2013.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

גם התהליך המדיני מוזכר בהסכם, כאשר הממשלה תפעל לחידושו של התהליך המדיני ולקידום משא ומתן עם הרשות הפלסטינית. "הממשלה תפעל להגברת הביטחון האישי של אזרחי המדינה, להגדלת כוחה של משטרת ישראל ולהגברת אמצעי הבקרה והאכיפה לשם מיגור תופעות של פשיעה, אלימות ובריונות בחברה הישראלית", נכתב בסעיף "ביטחון פנים" בהסכם.

בסיום ההסכם, נכתב כי "הממשלה תפעל לקידום חלוקה שוויונית יותר של משאבי המדינה, ליצירת רשת ביטחון כלכלית וחברתית לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות במשק הישראלי, להגברת האכיפה של דיני העבודה ולהקטנת הפערים החברתיים".

באשר לתקציב הצפוי, מתחייבים הצדדים כי יגובש תקציב חירום לאומי, שיאפשר למדינת ישראל להתמודד עם המשבר הכלכלי העולמי.

"מוסכם כי חברי כנסת מטעם קדימה יכהנו כיושבי ראש בוועדת החוץ והביטחון, ושל שתי ועדות נוספות מבין הוועדות הקבועות בכנסת, ובכלל זה ועדת הכלכלה וועדה נוספת אשר תוסכם בין הצדדים", נכתב לסיום.