אאא

רב העיר קרית ארבע-חברון, הרב דב ליאור, מגדולי הדור של הציונות הדתית ומחשובי הפוסקים כיום, קיים סיור מיוחד במאחזים בשומרון, בשיאו העפיל לחומש, והעביר שיעור לתלמידי ישיבת חומש ופעילי ארגון "חומש תחילה".

במהלך היום סייר הרב ליאור בכרמי הישוב הר ברכה, שם סייר בג'יפ בחברת בעלי הכרמים ארז בן סעדון וטעם מיינות  יקב "טורא" בחברת כורמים מהשומרון ובנימין.

לאחר מכן ביקר הרב דב ליאור ב"מצפה יצהר", צפה על הריסות הבית שהוחרב לפני חודשים וביקר בבית החדש שנבנה במקומו מיד עם תום ההרס. הרב ליאור נפגש עם המייסד יצחק סנדרוי ותושבי המקום וקיבל הסבר על בית הכנסת החדש שנחנך לאחרונה.

בחוות גלעד התקבל הרב דב ליאור ע"י איתי זר והתושבים בבית המדרש של הישיבה ולאחר תפילת ערבית העביר שיחת חיזוק לתושבים הנרגשים.

שיאו של הביקור היה בתחילתו, בחומש.

הרב ליאור התקבל ע"י תלמידי ישיבת חומש, הנאחזת במקום זה יותר מארבע שנים על אף הפינויים הרבים, שזכו לשיעור מיוחד.

בסיום השיעור אמר הרב דב ליאור לתלמידי ישיבת חומש המתחדשת: "ברוכים הנמצאים. אתם שלוחי כלל ישראל

והעז והגבורה שלכם לא תסולא בפז. ישנם רשעים שרוצים למנוע התיישבות יהודית ורוצים לתת לערבים מדינה.

"תכנית ההתנתקות הינה המשך חטא המרגלים, התנתקות ממסורת ישראל שממשיכה בהתנתקות מחבלי ארץ ישראל. אך אין ספק, 'לפום צערא אגרא' ובע"ה לא ירחק היום וחומש תחזור להיבנות כישוב מן המניין ללא מפריעים. עם ישראל הוא עם בריא. לא ירחק היום וחומש ושא-נור ייבנו מחדש ע"י מדינת ישראל".