אאא

מכתבו ההיסטורי של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בו קבע בצורה חדה וברורה כי הנהגת הדור נתונה כעת בידיו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, עורר הדים נרחבים בציבור בני התורה.

"הנה הנהגת הדור מסורה כיום למרן גאון ישראל הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אשר כל מעשיו לשם שמים", כתב מרן שר התורה במכתבו, והבהיר כי "חובה לכל לציית לכל מוצא פיו של מרן שליט"א והיזהרו בגחלתן, ובזה מקיימים מצוות עשה ועשית ככל אשר יורוך".

כעת מתברר כי מלבד המכתב הנהיר, מרן הגר"ח קנייבסקי, פועל בכל דרכיו מתוך הוראה ברורה כי מרן ראש הישיבה הוא מנהיג הדור.

ל"כיכר השבת" נודע כי בשעות הצהריים אתמול, הגיע אברך הלומד ברשת כוללים מוכרת ונחשבת, אל מעונו של הגראי"ל שטיינמן, ובידו קונטרס שחיבר כשבפיו בקשה שראש הישיבה ייתן את הסכמתו לספר.

לראש הישיבה, סיפר האברך, כי היה מוקדם יותר במעונו של מרן רבי חיים קנייבסקי, וביקש ממנו כי ייתן את המלצתו לספר. הגר"ח השיב לו כי יפנה אל הגראי"ל שטיינמן שייתן המלצה, בנימוק ש"הוא גדול הדור".

מרן ראש הישיבה שמע את הדברים, ובלא שהגיב לתוכנם העניק המלצה לספרו של האברך.

יצויין כי אין זה המקרה הראשון בו הפנה הגר"ח את השואל או המבקש אל ראש הישיבה. נכדו של רבי חיים קנייבסקי, הוציא לפני זמן מה ספר, נשלח גם הוא על-ידי סבו אל מרן הגראי"ל שטיינמן לקבל הסכמה, באומרו ש"הוא גדול הדור היום".