אאא

פרשת הצילומים מחופי הים הנפרדים שנחשפה הבוקר ב"כיכר השבת" ממשיכה להכות גלים. ל"כיכר השבת" נודע, כי בעקבות האירועים הללו, זומן הבוקר דיון מיוחד בעניין במשרדי ה'וועד למען טוהר המחנה'. אחד העסקנים שהשתתף הבוקר בדיון הטעון נשמע נסער במיוחד.

בשיחה ל"כיכר השבת" הוא אומר: "לא יתכן שנשלח את בני הבית למקום שהוכרז כנפרד, כשר למהדרין, בו בזמן שמתבצעים במקום מעשי פריצות מעין אלו".

"נפעל על כך בכל חומרת הדין ולא ניתן יד לפרצה החדשה. זה פשוט מזעזע שנשים חרדיות, השומרות על עצמן כדת וכדין תהיינה חשופות למאוויים הזויים של צלמים ועיתונאים שתרבות המערב השחיתה אותם לגמרי".

הוא מוסיף כי דרישה אולטימטיבית בנושא תוגש לרשויות כבר בימים הקרובים. "מהיכן הרשות לצלם נשים שלא בידיעתן ולפרסם אותן בריש גלי במסווה של אומנות. גם טשטוש הפנים אינו מהווה היתר כלשהו לחוצפה הנוראה ולפרצה בצניעות".

במקביל שוקלים העסקנים לפעול גם בזירה המשפטית. ל"כיכר השבת" נודע על מגעים עם משרד עו"ד מוביל, שיגיש תביעה משפטית נגד הצלמים ומפרסמי הצילומים, תוך בקשה לאסור את פרסומן של תמונות מעין אלו בכל מדיה שהיא, גם בשל צנעת הפרט וגם בשל פגיעה בכבוד האדם וחירותו.

במקביל ידרשו העסקנים את הפסקת התופעה לאלתר ע"י הרשויות המקומיות, תוך העמדת פקחים לסילוק צלמי עיתונות ואנשים זרים מאזור החופים הנפרדים, בכל שעות הרחצה הנפרדת. תיקון בעיות אלו יהוו תנאי לקבל אישור רחצה לציבור החרדי במקום וכן להפעלת הסעות מאורגנות לחופי הים הנפרדים.