אאא

לקראת הימים הנוראים, מתקיים מדי שנה בחסידות גור כנס חיזוק מיוחד בראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר מגור, בו משתתפים ראשי המדריכים והמשפיעים של החסידות (ה'קומדאנט') על-מנת ולדון יחד בנושאים העומדים על הפרק וכן בכדי לחזק את התקנות הקיימות ולעיתים אף לגבש הוראות חדשות לציבור האברכים.

בשבוע שעבר נערך הכינוס בראשותו של הרבי מגור בחדר הישיבות של עמותת 'שתילי אריה' ברח' בליליוס 10 בירושלים בהנהלתו של הרב יצחק גולדקנופף, מקורבו של האדמו"ר, כשבין היתר נאם לפני המדריכים מחותנו של הרבי, הגאון החסיד רבי אברהם משה קליינהנדלר וכן ראשי החבורות.

במהלך הכינוס הועלתה הצעה מחודשת על דעתו של מרן האדמו"ר, לפיה מעתה ואילך ייסגרו בתי החסידים (ה'שטיבלאך') של החסידות ברחבי הארץ, בעיקר אלו של האברכים הצעירים בשעה 21:30 בערב וזאת על מנת שהאברכים יוכלו להעלות על יצועם בשעה מוקדמת יחסית - 22:00 בלילה.

"אחת הבעיות המרכזיות של דורנו הינה תופעת השינה המאוחרת", נאמר בכינוס הסגור. "אברך מתרגל לישון מאוחר כשהוא מבטל את זמנו בשעות לילה בשיחות על דברים שאין בהם ממש מה שגורם לו לקום מאוחר ביום שלמחרת וממילא לכל היום להתנהל בעצלתיים".

"לא רק את שעות הלילה מבזבזים אלא גם את הבוקר שלאחריו שנגרר ונמשך אחריו", אמרו המשפיעים.

על כן הוחלט כאמור לסגור את בתי הכנסת בשעה 21:30 בדיוק כשבלילות שבת יהיה עליה לעלות על יצועיהם בשעה 23:00 בלילה.

מדובר בשינוי מהותי משום שבחסידות גור מרבית החיים החברתיים של החסיד מתנהלים ב'שטיבל' וניתן לראות אברכים רבים או אנשים העובדים לפרנסתם המגיעים מיד לאחר סיום הכולל או העבודה אל השטיבל על מנת ללמוד או לעשות 'פעצין' ('לנייעס' בעגה גוראית) עד לשעות המאוחרות של הלילה.

יצוין כי בעבר תיקן כ"ק מרן בעל ה"לב שמחה" מגור זצ"ל, אביו של הרבי מגור, תקנה דומה ואף הקפיד באותה תקופה לסיים את הכינוסים והמעמדים שנערכו בראשותו בשעה מוקדמת יחסית וזאת על מנת שהאברכים יוכלו ללכת לישון בשעה שנקבעה.

כך זכור לדוגמא מעמד ה"סיום ירושלמי" שהסתיים בשעה מוקדמת וכן ההפגנה הגדולה שהתקיימה בשנת תשמ"ד באולמי בניני האומה בירושלים על חוק "מיהו יהודי" שהתפזרה אף היא בשעה סבירה.