אאא

חשוב לדעת, כי הקרקע המשווקת על ידי אפיקים רוזנטלר ב"גבעת זאב", הינה בבעלות פרטית. הקרקע נמצאת בתחום השיפוט של המועצה המקומית גבעת זאב, בצד הדרומי של השכונה הדרומית, ברצף לשכונה קיימת.

החלקה גובלת עם תוכנית מפורטת 220/4/5. המועצה המקומית גבעת זאב תומכת בבניה רוויה באזור זה.

"אפיקים רוזנטלר" נמצאים בעיצומה של מכירת 130 יחידות קרקע במחיר של 140,000 ₪ בלבד, וזאת על אף שמחירי הקרקעות באיזור זה מאמירים חדשות לבקרים. המחיר מוגבל כאמור ל"שלב ב'" הנוכחי, כשבשלב הבא המחירים אמורים לעלות.

בהקשר זה של המחיר, יש לציין, חשוב תמיד לבדוק את המרכיב המכריע: מידת הקירבה של הקרקע לבנייה קיימת. ככל שהקרקע סמוכה לרצף של בנייה, כך ערכה עולה.

הכנת התב"ע (תכנית בניין עיר) החלה לפני מספר חודשים והיא כוללת תכנית אדריכלית, יועצי תחבורה, תשתית, חשמל, ביוב וכו'. ההערכה היא, כי נותרו עד כ-6 חודשי עבודה להשלמת הכנת התב"ע. לאחר מכן הגשת התב"ע לוועדה המקומית, אשר נתנה את הסכמתה העקרונית לבנייה למגורים בשטח המדובר. לאחר אישור הוועדה המקומית - הגשת התב"ע למנהל האזרחי לקבלת אישור סופי, אשר נתן גם הוא את חוות דעתו בנוגע להפשרת הקרקעות בתנאים שהציב.

הערכת הזמן מהיום ועד לסיום שלב זה - 3 שנים. בשלב זה שווייה של הקרקע כבר מאמיר, אך כמובן ניתן להמשיך לשלבים הבאים:

· הכנת והגשת תכניות בנייה לוועדה המקומית, לקראת היתרי בניה.

· הוצאת מכרז לבנקים לשם קבלת ליווי בנקאי לקניה בתנאים הטובים ביותר. חברת הניהול של הפרויקט תפעל לגייס בנק מלווה שיממן את עלויות הבנייה לאחר בדיקה כי הקרקע נקייה משעבודים.

· מכרז קבלנים ואיתור הקבלן שיבנה את הפרויקט.

* * *

נניח שהחלטנו כי מעניינת אותנו רכישת קרקע. השאלה החשובה ביותר היא כמה זה עולה לי? כמה אני בעצם מרוויח, ובכמה זמן?

ובכן, דירה חדשה מוכנה למגורים בשטח של כ-100 מ"ר בגבעת זאב, מחירה כיום: 1,400,000 ₪. כלומר, זהו לפחות יהיה ערך הדירה שלכם בסיום התהליך, יתכן שאף יותר.

עכשיו ניגש למרכיב השני, כמה מתוך זה אני באמת משלם?

רכישת הקרקע – 140.000 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד ומס רכישה.

טיפול בהליך הגשת התב"ע לאחר האישור - 30,000 ₪ + השלמת שכר עורך דין - 8,260 ₪. לסיכום – עד לתחילת בנייה: 38,260 ₪.

על פי הערכת שמאי, לאחר ההפשרה שווי הקרקע יעמוד על 552,000.

נעבור לבנייה – במימון בנקאי - על מכלול עלויותיה השונות: בין 500,000 ל-600,000 ₪.

לאחר בניית דירה, כאמור, ערכה יעמוד על כ-1.4 מליון ₪.

הרווח הצפוי: כחצי מליון שקלים ויותר ליחידה.

אפיקים נדל"ן הינה חברה העוסקת בהצלחה מזה כ-2 עשורים בהפשרת קרקעות וחתומה על הצלחות רבות בתחום הפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה. רוזנטלר נכסים הינה חברה בבעלות חרדית המשווקת נדל"ן ונכסים כבר 30 שנה למגזר החרדי. המיזוג בין החברות הוכיח את עצמו והביא את היכולת לגשת לבניית שכונה חדשה שתציע בס"ד פתרון אמיתי להורים.

משרדי "אפיקים רוזנטלר": רח' קוטלר 3 בני ברק, טל 0722-555-666