אאא

לאחר הסערה הגדולה שפרצה סביב הפרסום הראשוני כאן ב"כיכר השבת" על דבר מכתבם של רבני שכונות רבים נגד זיוף חתימתם במכתב נגד 'משפחה', כעת המכתב המלא - נחשף.

בליל יום חמישי שעבר, חשפנו כאן כי עשרות רבנים שיגרו מכתב חריף לרבני 'יתד נאמן', בו הם טוענים כי פרסום חתימתם על מה שכונה "מכתב רבני השכונות" שיועד בעיקרו נגד השבועון 'משפחה' נעשה ללא ידיעתם.

חלק מן הרבנים טענו כי חתימתם במכתב זויפה מאחר ומעולם לא חתמו על המכתב הזה, אחרים טענו כי החתימה הוצאה מהם במרמה, חלקם לאחר שהוצג בפניהם מכתב שונה וחלקם לאחר שהוצג בפניהם מכתב עם חתימתם של מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, כאשר בסופו של דבר חתימותיהם הושמטו מהמכתב שפורסם.

"אינטרסים כלכליים"

כפי שדווח כאן בהרחבה, בשבוע שעבר עלו הגאון רבי יהודה סילמן והרב אברהם ישעיהו קרליץ למעונו של הגר"נ קרליץ ושאלו אותו האם הורה לחתום על המכתב. רבי ניסים הכחיש זאת מכל וכל, ואף השמיע דברים חריפים נגד 'יתד' והמלחמה השקרית המונעת מאינטרסים כלכליים.

הרבנים מבהירים במכתבם כי אין בדבריהם משום הכשר לשבועונים כמו שאין זה אומר שדעתם נוחה משאר הדברים המתפרסמים ב'יתד'. בנוסף, הם רומזים כי המריבה בין 'יתד' ל'משפחה' אינה קשורה לכשרות השבועונים וד"ל.

וכך לשון המכתב שנשלח אל הגאונים רבי שמואל דויטש ורבי נתן זוכובסקי, כפי שמתפרסם כאן ב"כיכר השבת" לראשונה:

"א. מאחר ונעשה שימוש ע"י יתד במכתב שעליו חתמנו בהקשר אחר ובצורה אחרת נגד שבועונים, והנכם עושים בו שימוש למריבה שביניכם לבין 'משפחה' [מריבה שאינה קשורה למכשול שבשבועונים בכלל וד"ל]. הננו אוסרים את השימוש במכתב עד להכרעת האב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א שהוא גברא דמריה סייעי' לעשות דברים לביצור חומות הקדושה וכידוע שרבותינו גדולי ישראל מנהיגי העדה שליט"א סומכים ידיהם עליו.

"ב. מאחר ועלול להיות שמכתבינו זה יתפרסם, אנו רואים לנכון להבהיר כי אין במכתבינו זה שום הכשר לשבועונים ובודאי שאין ללמוד ממכתב זה שדעתנו נוחה משאר דברים המתפרסמים בעיתונכם".

בין הרבנים החתומים על המכתב הגאונים רבי שריאל רוזנברג, רבי נפתלי קופשיץ, רבי ישראל מרמרוש, רבי שלמה גוטפריד, רבי יהושע מאיר רוזנטל, רבי יחיאל במברגר ורבי מנחם מנדל לובין.

חלק מן הרבנים שצירפו חתימתם למכתב, הוסיפו וכתבו כי חתימתם זוייפה. בנו הגדול של הגר"נ קרליץ, הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, הוסיף וכתב: "מעולם לא חתמתי על המכתב שפורסם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רבה של קרית הרצוג וגאב"ד אשדוד הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, הוסיף בכתב ידו: "החתימה שלי במודעה שפורסמה הינה מזויפת, מעולם לא חתמתי, ואין לי מושג במה מדובר, ישראל בונים שרייבר".

עסקנים נוכלים

הגאון רבי אריאל בוקוולד, תלמידו של הגר"ש אויערבאך, הוסיף וכתב: "הבעתי את דעתי מעיקרא שבחתימה על נושאים אלו שייכת לגדולי התורה שליט"א ולא לקטן כמותי, אין להשתמש בחתימתי כאשר חלק מהגדולים שליט"א נמנעים מלחתום".

רב שכונת עזרת תורה בירושלים, הגאון רבי יעקב גדליה ולדנברג הוסיף וכתב: "לא היה בחתימתי גבוי והסכמה לשום עיתון ואין להשתמש בזה לכך".

יצויין, כי המכתב המתפרסם בזאת הוא המכתב הראשוני כפי שנשלח בשבוע שעבר לרבי נתן זוכובסקי, שזעם על 'יתד' ועל זיוף חתימות הרבנים, אך מאז, הוחתמו עשרות רבנים נוספים שגילו גם הם כי חתימתם זוייפה. הבוקר, פורסם המכתב ברחובותיה החרדיים של העיר ירושלים.