אאא

שי דרומי, מי שהתפרסם כאשר ירה והרג בשוגג פורץ שפרץ לחוותו, זוכה היום מחמת הספק בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

דרומי שזכה לפרסום רב ואף נחקק חוק על שמו. החוק הקרוי 'חוק דרומי', הואשם כי לפני שנתיים ירה בפורצים שפרצו לחוותו והרג אחד מהם. דרומי טען כי לא התכוון להרוג וכי התכוון להתגונן מפני הפורצים.

כזכור, הפרקליטות החליטה להעמידו לדין באשמת הריגה, ובעקבות כך התעוררה סערה ציבורית עזה, שהגיעה לשיאה בחקיקת חוק דרומי, הקובע כי מי שפועל נגד פורץ שפרץ לביתו לא תחול עליו אחריות פלילית.

כאמור, הבוקר זוכה דרומי מחמת הספק. בהכרעת הדין כתבו השופטים, כי למרות שבאירוע קופחו חייו של אדם ואחר נפצע, עדיין עומדת לזכותו של דרומי להגנה עצמית. "הנאשם" אמרו השופטים, "ניסה לחיות את חייו בשלווה והנסיבות נכפו עליו בעל כורחו". לדברי רוב השופטים, דרומי ביקש להרחיק אנשים שלא היו עוברי אורח תמימים, אלא כאלה שהביאו אותו בסכנת חיים ולכן ירה. ברור שלא הייתה לו כוונה פלילית.

אמנם לא כל השופטים סברו כך, אך דעת הרוב הייתה שיש לזכותו. זיכויו של דרומי ואישור החוק הקרוי על שמו אמורים לצמצם במידה רבה את ההתנכלות להתיישבות היהודית בנגב מצד פורעי חוק בדואים.