אאא

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר בפתח-תקווה נשאל על-ידי אחד מתלמידיו, באתר הישיבה:

"בחופש זה עשיתי קייטנה לילדים משכונות מצוקה שכולם היו מבית לא דתי.

"והתעוררה שאלה האם מותר לנו לנסות להחזיר אותם בתשובה בלא דעת הוריהם כי אולי הם לא רוצים בכך?"

במענה לשאלה, השיב הרב שרלו: "אין לעשות פעולות של החזרה בתשובה שלא ביושר. נדבך יסודי בעבודת ד' הוא לבנות את האמונה על אדני יושר, וילדים הנשלחים לקייטנה על ידי הוריהם לא היו נשלחים אם היו יודעים שבקייטנה נעשות פעולות של החזרה בתשובה".

לדברי הרב שרלו, "לא זו בלבד, אלא שהדברים גם עלולים להזיק לילדים אלה, לפער בינם ובין ביתם, וכדו'. עמדתי בנושא זה היא עקרונית ורחבה, לא רק לגבי ילדים קטנים, כי אם גם לגבי היבטים אחרים של הסוגיה, כגון: החזרה בתשובה בסמינריונים בטיעונים שאינם נכונים, הסברים על מצוות ביהדות מתייפיפים שאינם נכונים וכדו'. ראש דברך אמת.

"בד בבד, ישנה חשיבות עליונה לקרב את עם ישראל לריבונו של עולם, ולהשיב את עצמנו ואת הציבור כולו בתשובה, ולפעול למען זה בכוחות גדולים. הקב''ה כרת ברית עם כל עם ישראל, ועל כן ישנה חשיבות גדולה למימוש הברית הזו בשמירת תורה ומצוות, בחיי אמונה, ובהליכה במידות הטובות של האבות. אנחנו חייבים לפעול למען זה".