אאא

החילונים לא מתכוונים לעבור בשתיקה על הכישלון במכרזים שהוגשו לעיר החדשה 'חריש'. כך טוען הערב הפרשן החרדי אבי בלום

בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק, כתב בלום: "הנה זה בא: עמותת חריש הירוקה מורידה את הכפפות ולא מתכוונת להפסיד בכבוד. עו"ד יהודה זהבי, פנה במכתב לוועדת המכרזים של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון בטוענו כי 'ועד הדיור' הפר את כללי המכרז ונחשד לכאורה בעבירה על חוק ההגבלים העסקיים".

לדברי בלום: "עו"ד זהבי מבסס את טיעוניו על "בקשת הצטרפות", אשר מופנית ל'ועד הדיור החרדי המאוחד חריש בע"מ' וממנה עולה כי הוועד הפעיל עמותות-בת, כאשר הוא למעשה עומד מאחוריהן ובכך הפר את תנאי המכרז הקובעים כי "... מציע .. לא יוכל לזכות ביותר משני מתחמים... עם זאת במתחמים 24088, 24132, 24141 ו – 24128 יוכלו לזכות במתחם אחד בלבד.".

בלום ממשיך: "כבר עתה ברור", כותב עו"ד זהבי במכתבו, "כי על מנת לעקוף הוראה מכרזית ומהותית זאת, פיצל ועד הדיור, באופן פיקטיבי, את הצעתו בין עמותות שונות. זאת ועוד; בסעיף 4 לתנאי המכרז נקבע במפורש כי "מציעים קשורים... יהיה רק אחד מהמפורטים לעיל רשאי להשתתף במכרז זה". ברור בנסיבות האמורות כי גורם אחד המאגד תחת כנפיו עמותות שונות נכלל בהגדרה 'מציעים קשורים' ולפיכך אינו רשאי להשתתף במכרז זה. לפיכך; מכוח הדין והפסיקה חובה על ועדת המכרזים לפסול הצעות אלה.

לדברי בלום: "הטענה היותר חמורה הינה כי "התנהלות זו מהווה גם עבירה חמורה ביותר על הוראות חוק ההגבלים העסקיים. תיאום כזה מהווה, בנוסף, פעילות קרטלית אסורה העולה כדי עבירה פלילית של הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים, שהרי מדובר בהסכמה שבה "אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות" בינו לבין הצד השני".