אאא

בדיון סוער שנערך היום בוועדת הכלכלה, הציג מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל ירון ביבי את עיקרי תוכנית הרפורמה בממ"י. בדיון השתתף שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ אופיר אקוניס אמר בתחילת הדיון כי מטרת הרפורמה המוצעת היא לייעל את עבודת מינהל מקרקעי ישראל ולאפשר לו לעסוק בסוגיות העיקריות של שמירה על הקרקעות, רכישת קרקעות, הקצאת קרקעות לצרכים שונים וכן העברת קרקעות לבעלות ולא לחכירה.

ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס שיבח את הרפורמה המוצעת ואמר כי היא חשובה אך עליה להביא לפתרון מצוקת הדיור הנוראה של הזוגות הצעירים שאין ביכולתם לרכוש דירה בשל המחסור בקרקעות זמינות והעדר התחלות בניה: "האילוצים הובילו להתפשטות תופעה איומה של דיור תת קרקעי במחסנים ובכל ארבע קירות אפשריים במקומות לא בטיחותיים! ישנם רחובות שלמים תת קרקעיים. אם הרפורמה תשחרר קרקעות לבינוי לזוגות צעירים – דיינו" – אמר.

"האם האזרח הקטן יהנה מן הרפורמה? – שאל – התנהלות המנהל עד עתה היתה מסורבלת וארוכה והערימה קשיים מיותרים. על הרפורמה לכלול רה-ארגון ופישוט תהליכים".

השר אטיאס הבהיר לנוכחים בדיון כי לא מדובר במכרז פומבי לקרקעות המדינה וכי אין חשש שתוך זמן קצר תהיה בעלות של בעלי ההון על הקרקעות. הרפורמה היא מבפנים, הסביר השר, רפורמה ארגונית במנהל המקרקעין.

ועדת הכלכלה החליטה על הקמת ועדת משנה בנושא בראשות ח"כ כרמל שאמה, הצבעה על הקמתה וקביעת החברים בה תהיה בהמשך הדיונים.