אאא

בעקבות פניות רבות של אזרחים אל משרדו של ח"כ אמנון כהן בנושא הקמת מצבות לאנשים גלמודים החליט כהן לבדוק את הנושא מקרוב.

התברר כי למרבית הנפטרים יש בני משפחה הדואגים להסדרי הלוויה, לקבורה מכובדת ולמצבה הולמת, לעומתם ישנם מאות קברים בבתי העלמין ברחבי הארץ עליהם לא הוקמו מצבות מאחר והנפטרים האלה מוכרים כגלמודים. ישנם קברים החשופים זה שנים רבות ואף ימשיכו להיות תל עפר עגמומי ועל חלקם אין אפילו שלט המציין את שם הנפטר.

לאור הדברים המזעזעים פנה הח"כ אל הגורמים המתאימים כדי לבדוק ולקבל מענה בנושא.

התברר לכהן כי קיים הסכם בין משרד האוצר לבין הביטוח הלאומי הקובע זכאות להקמת מצבה על קברו של נפטר גלמוד. אם אין ולא היה אדם ששולם לו מענק פטירה עקב פטירת הנפטר, במצב שכזה תוקם מצבה ע"י המוסד לביטוח לאומי לאחר שחלפה שנה מיום שהנפטר הובא לקבורה ובתנאי שלא הוקמה מצבה על קברו ע"י גורם כלשהו.

לאור האמור פנה ח"כ כהן אל הגופים האחראים לנושא: משרד האוצר והביטוח הלאומי וטען כי לא יתכן שקברו של אדם נפטר גלמוד ישאר חשוף למעלה משנה, לעומת שאר המצבות המוקמות תוך חודש ימים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

כהן דרש כי הזכאות למימון מציבה לגלמוד תנתן מיד בתום חודש מפטירתו ולא בתום שנה כפי שקבוע היום בהסכם.

במקביל הגיש ברוח דרישתו הצעת חוק הבטוח הלאומי (הקמת מצבות לנפטרים גלמודים). כדי לזרז את הנושא ואכן המאמצים נשאו פרי: משרד האוצר והביטוח הלאומי פתחו את ההסכם לדיון מחודש והגיעו לפשרה האומרת שהקמת המציבה לגלמוד נפטר תתבצע בתום 3 חודשים ולא כפי שהיה עד כה בתום שנה ואילך.

ח"כ אמנון כהן התייחס לשינוי ואמר: "הצ"ח אשר הגשתי באה להיטיב עם הנפטרים הגלמודים באופן מיידי ועם אלה שטרם הוקמה מצבה על קברם עד עתה. הרי מדובר בכבוד אחרון של המת, חסד של אמת, אני שמח שהמדינה הבינה את חשיבות הדבר ולקחה על עצמה את הדאגה לנפטרים שלה גם אם מדובר בגלמודים".