החלבן, רבי חיים כהן
אאא

אחד מגדולי המקובלים בדורנו, הרב חיים עזרא הכהן פרחיה, הידוע יותר בכינויו ''החלבן'', העניק ראיון מיוחד לרדיו קול-חי.

"אנחנו התרענו בזה ומתריעים בזה שוב - שאנחנו חייבים לעשות תפילות למען עם-ישראל שלא יהיו מלחמות" - הוא אמר בהתייחסו לאיומים הנשמעים מאיראן.

"יש את כל הסימנים למלחמות", קבע. "עשינו תפילות רבות. אנחנו רוצים שהקב"ה יעשה למען שמו הגדול שלא יהיו קורבנות".

"החלבן" הסביר כי התפילות נערכות כדי להקל עם-ישראל. "אנחנו צריכים לעורר רחמים מלמטה. רואים את כל המצב, את כל האוייבים שמסביב. צריך להיות אחדות שלימה, הרבה תפילות להקב"ה שישמע את תפילתינו".

כשנשאל על נשיא איראן מחמוד אחמד'ניגאד, אמר: "המן הרשע אמר מה עשו לו? כאלה אלה שרוצים למחוק את עם-ישראל - הם עמלק, המן. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. מצבו של עם-ישראל טוב כיום. יש הרבה חוזרים בתשובה".

"החלבן" גם התייחס להסתה נגד הציבור החרדי ואמר "אם אין אחדות - אין ח"ו תקומה".

"כיכר השבת" מגיש את הראיון המלא.