אאא

בעקבות הטור שפורסם ב"כיכר השבת" אודות הצרת צעדיהם של אברכי כולל שמבקשים ללמוד גם לימודי מקצוע – ארגונים חרדיים שונים פועלים כדי למנוע החלטות שעלולות "לעצור את מגמת היציאה לשוק העבודה", כלשונם.

ה"מטה החרדי בליכוד", המאגד קבוצה של חרדים החברים במפלגת השלטון, שיגרו מכתב לשר החינוך גדעון סער ולסגנית השר לענייני צעירים וסטודנטים הגב' גילה גמליאל. "פניותינו זו באה בעקבות הפרסום בעיתונות החרדית ואתרי החדשות אודות כך כי משרד החינוך מקשיח עמדתו ומצר את האפשרות ללמוד מקצוע לצד הלימוד במסגרת הכולל, ודורש כי יבוטל מעמדו של אברך במידה ומשלב את לימודיו בכולל יחד עם לימודים חד/דו שבועיים בשעות הערב", הם פותחים את מכתבם.

החרדים בליכוד פועלים, בין היתר, בתחומים שלא זוכים למענה במפלגות החרדיות. במכתבם הנוכחי הם מתארים את המגמה ההולכת ומתרחבת של אברכי כולל שלצד לימודי התורה הם מבקשים גם להשתלם לשם קבלת תעודת מקצוע שתאפשר להם להשתלב בשוק העבודה, ומבקשים מהמשרדים השונים שלא לנקוט בצעדים שעלולים לעצור את התופעה. "דווקא בימים של עידוד ליציאה לשוק העבודה, ומנגד רצון של ציבור גדל והולך אשר מעוניין לשלב עבודה ותורה מבלי לפגוע האחד ברעהו".

את ההחלטות החדשות, שנחשפו בטורו של אבי בלום בשבוע שעבר, הם רואים כתוצאה של בירוקרטיה צרה שאינה רואה את תמונת המצב הכוללת: "חשוב מאוד שאי אילו החלטות של דרג זוטר במשרד לא יגרום לכך שאברך המעוניין לצאת לפרנס בכבוד את משפחתו המתרחבת, יתקל בבירוקרטיה והקשחת קריטריונים אשר יגרמו לו לגנוז רעיון זה".

עוד הם כותבים במכתבם כי ראוי למדינת ישראל לאפשר למעוניינים בכך ללמוד מקצוע לצד לימודים בכולל האברכים. השילוב תורה ועבודה, בעיניהם, הוא ראוי והם מבקשים ממכווני המדיניות להורות לדרגי הפקידות השונים לאפשרו.