אאא

בבנק ישראל מעריכים כי ללא השכלת החרדים, המדינה תפסיד 50 מיליארד שקלים. על פי התחזיות, בארבעים וחמש השנים הקרובות צפויה המדינה להדרדר בדירוג המדינות בעולם על פי ממוצע שנות ההשכלה באוכלוסייה.

מהמחקר אותו ערכו באחרונה בבנק ישראל עולה כי רמת ההשכלה של המגזר החרדי אינה עולה והפער בינה לבין רמת ההשכלה של שאר האוכלוסייה היהודית נשמר. עוד עולה מהנתונים שפורסמו ב-ynet כי האוכלוסייה החרדית מצמצמת 10% מהפער שנוצר בין המגזרים המרכיבים את האוכלוסייה היהודית.

בבנק ישראל מעריכים על פי המחקר כי אם האוכלוסייה החרדית תצמצם את הפער עם שאר המגזרים, המדינה תרד רק בשתי דרגות בסולם ההשכלה בעולם ותתייצב במקום ה-18 במקום ה-16 בו מוצבת כיום. לפיכך, כאמור, המדינה עלולה להפסיד עד שנת 2059, 50 מיליארד שקל שהם 6,300 שקל לנפש.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, עו"ד אורי רגב אמר ל-ynet כי "נתוני בנק ישראל מוכיחים כמה גורלי שילוב הגברים החרדיים בעבודה לעתיד המשק הישראלי. כבר עתה הוא מדרדר את כלכלת ישראל, ואם לא יבוא על תיקונו - תוצאותיו יהיו הרסניות לישראל בניסיונה להגיע לצמרת כלכלות העולם המערבי".

"הדבר מוכיח את הצורך הדחוף לזרז את הרפורמות עליהן הכריז משרד החינוך לאכיפה מלאה של תוכנית הליבה במערכת החינוך החרדית, ולהפסיק את המימון הציבורי לבתי ספר שאינם מלמדים את מקצועות היסוד. כמו כן הדבר מוכיח את הצורך ליעל ולזרז את הזרמת המשאבים למטרת השמה מקצועית, הכשרה וסיוע בהשלמת השכלת הגברים חרדים". הוסיף רגב.