אאא

הנחיות חדשות בתחבורה הציבורית: משתמשי התחבורה הציבורית בכלל, ובריכוזים החרדיים בפרט, סובלים מידי פעם, ולפעמים יותר מידי פעמים, מעומסים קשים בתחבורה הציבורית.

לפני מספר שנים נחקק חוק המאפשר לקחת עד 10 נוסעים בעמידה, כשבמקביל לא חויבו חברות ההסעים להוציא אוטובוס נוסף לאסוף את הנוסעים שנותרו בתחנות, מה שיצר לא פעם מצב בו נוסעים נאלצו להמתין זמן רב בתחנות בשעות העומס, ולפעמים אף נתקעו נוסעים בשעות הלילה בתחנות בערים השונות לאחר שהאוטובוס האחרון לקח 10 נוסעים בעמידה והמשיך לדרכו.

הפניות לחברות ההסעים נענו בדרך כלל בתשובה הלקונית של "האוטובוס מורשה לקחת עד 10 נוסעים בעמידה, לפיכך נאלץ הנהג להמשיך בדרכו".

מצב זה גרם לא פעם לכך, שנוסעים נאלצו לנסוע בטרמפים. בתקופה האחרונה, לאחר חטיפת שלוש הנערים, הסכנה בנסיעה בטרמפים עלתה למודעות הציבורית, ועלתה הדרישה לפתור את בעיית העומס באוטובוסים.

בשל כך, ובכדי לאזן בין הצפיפות באוטובוסים לבין בטיחות הממתינים בתחנות, ולאחר פניות נוספות שהיו בשנים האחרונות בנושא, פנה תושב אלעד למשרד התחבורה בעניין זה. בעקבות כך, פנו במשרד התחבורה למ"מ וסגן ראש העיר אלעד שמואל גרוסברד, המשמש כמחזיק תיק התחבורה בעירייה, שמתוקף תפקידו יש לו נסיון רב בנושא.

גרוסברד הציע למשרד התחבורה לקבוע בחוק כי הנהגים יחויבו לאסוף את כל הנוסעים בתחנות, כאשר על כל נסיעה בה יהיו יותר מ-10 נוסעים בעמידה, החברה תהיה חייבת לדווח למשרד התחבורה, ובמידה והדבר יחזור על עצמו יותר מ-3 פעמים באותה השעה, החברה תהיה מחויבת מיידית להוסיף נסיעה בשעה זו.

במקביל, גם פקחי משרד התחבורה, המפקחים באופן שוטף על פעילות התחבורה הציבורית, ייפקחו גם על דבר זה. כך שמצד אחד לא ייתקעו נוסעים בתחנות ומאידך, במידה והדבר חוזר על עצמו באותה שעה, תתווסף נסיעה לרווחת הנוסעים.

השבוע התקבל מכתב התגובה של מנהלת פניות הציבור במשרד התחבורה, שרונה קרסגי, בו היא מודיעה כי הפתרון הנ"ל התקבל בחיוב והוא ישולב בפתרון כולל שייתן מענה לבעיה, עוד בשנה הקרובה, כשעד ליישומו, ייצא כבר בימים הקרובים נוהל חדש, בו לא יהיו יותר סנקציות פליליות לנהגים שייקחו יותר מ-10 נוסעים בעמידה, כפי שהיה עד עכשיו.

בנוסף, יוחרגו 20 קווים בינעירוניים, בהם יהיה מותר להסיע עד 20 נוסעים בעמידה מבלי לקבל קנס, כשבמקביל משרד התחבורה מתחייב לדאוג לתגבור קווים עתירי נוסעים בכדי שהבעיה לא תישנה.