אאא

אתמול קיימה וועדת הכספים דיון בבקשתו של האוצר להעביר את הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים מחברות הביטוח אל קופות החולים.

קופות החולים דווקא תמכו בהצעה, בית החולים הדסה התנגד. הוועדה שמעה את נציגי כל הצדדים, אך לא הבינה למה יש לשנות את המצב הקיים.

יו"ר הוועדה לא הבין מדוע יש לתקן דבר שלם. "כיום הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים הוא טוב ואינו מבין מדוע יש צורך לשנות את המצב הקיים כאשר הוא תקין", שאל היו"ר.

לדברי נציגי משרד האוצר, ההצעה מעבירה את הטיפול של הפצועים ישירות אל קופות החולים, צעד שלדבריהם מייעל את המערכת ומונע סרבול יתר של אישורים, בדיקות שונות, והצלבות בין הגופים.

נציגי חברות הביטוח אמרו כי במידה והתקנה גורמת להעביר את כל נושא תאונות הדרכים אל קופות החולים הדבר אכן יסייע במניעת ההצלבות בין הגופים, אך בתקנה הנוכחית המוצעת, לא כל הנושא עובר אל קופות החולים וכי ישנם סעיפים רבים בהם עדיין יתקיימו ההצלבות, כך שהנושא טרם נפתר.

לסיכומם של דברים, הוועדה תצביע על הסעיף במסגרת ההצבעות הכלליות על חוק ההסדרים בהמשך הדיונים בתקופה הקרובה.