אאא

אלפי חסידים צריכים לעבור הטפת דם ברית מחודשת - כך עולה מפסק הלכה של פוסק הדור, מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, שצפוי לעורר סערה הלכתית גדולה.

בפני הגרי"ש הוצגה לאחרונה עובדה שהצליחה להסעיר את רוחו השלווה. תינוק שנולד 20 דקות אחרי השקיעה ביום שני, נימול שבוע אחרי זה, ביום שני, וזאת בהוראת האדמו"ר של החסידות אליה משתייכת המשפחה שקבע כך כשיטת רבינו תם בעניין זמני השקיעה.

הגרי"ש שמע זאת ונסער. "זה איסור ממש. קיבלו שהדין לא כר"ת", אמר הגרי"ש אלישיב והוסיף, "זה איסור דאורייתא". מציג הסיפור ציין כי ישנם מאות חסידים שנימולו כשיטת ר"ת. "ואם יש אלפי חסידים, מה יש", תהה הרב אלישיב.

´יש הרבה כאלה שהם כבר בני 30 ו-40, האם הם צריכים הטפת דם ברית´, נשאל הגרי"ש, והשיב בנחרצות כי "לפי הדין ודאי שצריך".

השואל, הוסיף ואמר, "אבל הוא חסיד", והגרי"ש, לא הבין את פשר ההערה. "מה חסיד", הוא תהה, "חסיד לא מקיים את התורה? נתקבל הלכה פסוקה לא כר"ת".

פסק זה צפוי לעורר סערה הלכתית מאחר וישנם ככל הנראה אלפי חסידים שנימולו כשיטת רבינו תם, ולפי הפסק הזה הרי שהם צריכים לעבור הטפת דם, מאחר ולפי ההלכה שנפסקה, הם בעצם נימולו ביום השביעי ולא השמיני.