אאא

דאגה: הידרדרות חמורה נרשמת בימים האחרונים במצבו של ראש ישיבת "כנסת חזקיהו", הגאון רבי דוד מן, החולה מזה שנים ארוכות במחלה קשה.

הגאון רבי דוד יצחק מן, מונה לראש ישיבת "כנסת חזקיהו" בשנת תשמ"א, עם פטירת חותנו הרב רפאל אליהו מישקובסקי, לאחר שנים ארוכות בהן מסר שיעורים בישיבה.

בשנים האחרונות, חלה הרב מן במחלה קשה והחל לעבור טיפולים קשים ומרים. מדי תקופה, מצבו הרפואי הידרדר עד כדי שנשקפה סכנה לחייו אך בחסדי שמים שב מצבו והתייצב.

כעת, בימים האחרונים שוב הידרדר מצבו של הרב דוד מן, ואמש הוא איבד את הכרתו בבית החולים. בהיכל הישיבה נושאים תפילות לרפואתו השלימה.

הבוקר, מפרסמים משגיח הישיבה הגאון רבי דב יפה, ורבה של רמת השרון הגאון רבי יעקב אדלשטיין מכתב מיוחד ביומונים החרדיים, בו מבקשים מהציבור להרבות בתפילה לרפואתו.

"היות אשר ספר תורה שרוי בצער", כותבים הרבנים, "והננו מעתירים בתפילה לעורר רחמי שמים לרפואת שאר בשרנו הגאון המופלג מהמיוחדים בדורנו, מוה"ר ירוחם דוד יצחק בן מרים ראש ישיבת כנסת חזקיהו שליט"א, ופונים לכל מי שיכול, אנא, להתפלל עבורו, ולעשות פעולות לעורר מדת הרחמים לרפואתו השלימה".

במכתבם, מבקשים הגר"ד יפה והגר"י אדלשטיין כי כל מי שנפגע ממנו יאמר בפה מלא שמוחל לו, ומציינים כי מרן הגר"ח קנייבסקי אמר שכך יעשו והדבר יעמוד לרפואתו.

"ובהיות כי שגיאות מי יבין, הרי כל מי שמרגיש או כמדומה שנפגע במשהו ממנו, יאמר בפיו שהוא מוחל לפב"פ, וכן אמר גאון עוזנו מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ויה"ר שתפילות הרבים תתקבל במהרה", מסיימים הרבנים את מכתבם הנרגש.

הציבור נקרא להרבות בתפילה עבור הגאון רבי ירוחם דוד יצחק בן מרים לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.