אאא

היהודים היוו את היעד השכיח ביותר לפשעי שנאה בניו יורק בשנה שעברה, ורק אחריהם באים השחורים וההיספאנים. זאת לפי דו"ח של מחלקת המדינה לפשעים במשרד המשפטים האמריקני.

הדו"ח ניתח נתוני פשיעה שהוגשו על ידי סוכנויות המשטרה מכל 62 המחוזות. התוצאות פורסמו לציבור בדו"ח בן שמונה עמודים .

הדו"ח מצא כי סוכנויות המשטרה זיהו 596 פשעי שנאה ברחבי ניו יורק בשנה שעברה. היהודים היו מטרות ב-36 אחוזים מהן, שחורים ב- 25 אחוזים מהן, היספאנים ב- 4 אחוזים, וכל השאר ב-11 אחוזים.

מדינת ניו-יורק חוקקה חוק פשעי שנאה בשנת 2000. דבר המגדיל את העונשים על פשעים נגד אנשים ורכוש אם הקורבנות נבחרו בגלל גזע, דת, לאום, ייחוס, מין, גיל, או נכות.