אאא

שנה לאחר הסערה הגדולה שחולל בית הדין הרבני הגדול הסערה חוזרת. היום (יום ב´) ידון בית המשפט העליון בעתירתם של "מרכז צדק לנשים" ומתגיירים של הרב דרוקמן נגד הפסיקה. לעתירה הצטרפו כעותרים, גופים רבים נוספים.

כזכור, פסיקת בית הדין הגדול, שניתנה לפני כשנה על ידי הדיינים הגאונים הרב אברהם שרמן, הרב חגי איזירר והרב אברהם שינפלד, פסלה את הגיורים שביצע הרב חיים דרוקמן, ראש מערך הגיור וראש בית הדין המיוחד לגיור במרכז שפירא. וקבעה כי אינו בית דין כשר. זאת בעקבות עדות של מתגיירת, כביכול, מבית הדין שהעידה שכלל לא התכוונה לקבל על עצמה עול מצוות.

ההחלטה פסלה את יהדותם של אלפי גרים שהתגיירו על ידי בית הדין ובני משפחתם. לפסיקה אין השלכה על רישומם כיהודים שכן אלה רשומים במשרד הפנים ואין לבית הדין אין סמכות על כך אך הפסיקה מאפשרת לרבנות שלא להשיאם כיהודים.

העותרים פנו לבית המשפט העליון בבקשה כי יורה לבתי הדין להכיר בכל גיור שנרשם במערך הגיור הממלכתי ובמשרד הפנים, וכן להורות לרשמי הנישואים בלשכות הרבנות המקומיות להשיא כל מתגייר שמופיע בפניהם מבלי לפקפק בגיור או להכריז על האיש כפסול חיתון. כן הם מבקשים כי יורו ללשכות הרבנות המקומיות לרשום לנישואים כל מי שמציג תעודת גיור המאושרת על ידי הרבנות הראשית ללא כל חקירה ודרישה.

בהרכב השופטים שידון בעתירה ישבו נשיאת בית המשפט העליון השופטת דורית בייניש והשופטים איילה פרוקצ´ה ואליקים רובינשטיין.

השניים הראשונים ידועים בפסיקותיהם האנטי דתיות וסביר להניח, כך אומרים מומחים משפטיים כי אליקים רובינשטיין, אם בכלל, ימצא עצמו בעמדת מיעוט בניסיון להגן על בית הדין העליון.

מה שמחליש את מעמדו של בית הדין בבג"צ הינה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, שבחוות דעת שהגיש לבית המשפט קבע כי יש להפוך את החלטת הדיינים.

הדיין הגר"א שרמן שקיבל את עידודו וברכתו של הגרי"ש אלישיב, לא יופיע לדיון והוא ייוצג על ידי עו"ד רפאל שטוב, הטוען הרבני הרב צבי ויינמן ויו"ר ועד הרבנים העולמי לענייני גיור, הרב נחום איזנשטיין.

הרב אייזנשטיין הביע אופטימיות וכי הבג"ץ לא יפסול את פסיקת בית הדין העליון. אם הגרוע מכל יקרה ואכן הפסיקה תיפסל, ייתכן והמגזר החרדי והדתי לא יוכל כלל לסמוך על גיורי המדינה וייאלץ לפתוח ברישום ספרי יוחסין.