אאא

כפי שכבר פרסמנו כאן ב'כיכר השבת', בניזרי לא מוותר. לאחר שבית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה והחמיר בעונשו. מבקש בניזרי דיון נוסף בעליון.

צוות ההגנה החדש של בניזרי כולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שחלקם עובדים בהתנדבות בשל מה שהם מגדירים "חוסר עקביות בענישת אישי ציבור".

עורכי הדין: בני נהרי, אבי חימי, ליאור אשכנזי ומשה ווייס בגיבוי שופט בימ"ש השלום לשעבר, השופט הרן פיינשטיין, מגישים היום לבית המשפט העליון את בקשתם לדיון חוזר בעונש שהוטל על בניזרי.

לדברי עורכי הדין, המסר שבית המשפט העביר בהחמרת הענישה, היה שישנו 'תג מחיר' גבוה לעבירות של שחיתות ציבורית. אך הדבר נעשה ללא התחשבות במצבו של המורשע ונועד אך ורק על מנת להרתיע. מה שסותר את העיקרון שהענישה אמורה להיות מותאמת למצבו של המורשע.

עוד טוענים עורכי הדין בבקשתם, ביהמ"ש העליון לא עסק בכלל בנכונות ההרשעה והחלטת המחוזי. האם ייתכן שביהמ"ש המחוזי החמיר גם כך בעונשו של הנאשם, בניזרי?

לכך נוספת הטענה שבהתערבותו של העליון בקביעת העונש, הוא עיקר למעשה מתוכן את ההלכה שערכאת הערעור אינה מחמירה את דינו של הנאשם.

בסיכומו של דבר הטענה המרכזית של עורכי הדין היא, שיש לאפשר דיון נוסף בעניינו של מרשם על מנת לתקן את העוול שנעשה לו שכן ענישתו מחמירה הרבה יותר מאחרים שעשו מעשים דומים. "למעשה בית המשפט שילש את עונשו של בניזרי", אומר אחד מעורכי הדין.

גם עד המדינה, וסביבתו הקרובה, נדהמו מההחמרה בענישה ובתו של משה סלע, אף כתבה מכתב לביהמ"ש בו היא מציינת כי שמעה מאביה שבניזרי מעולם לא לקח ממנו שוחד.

בניזרי מחתן היום בערב את בתו במזל טוב. הבוקר הוא יתחנן בפני שופטי העליון לקבל את בקשתו לקיום דיון נוסף, ובערב יחתן את בתו. הוא מקווה כי ביהמ"ש יקבל את בקשתו ולו רק בשל החשיבות הגדולה שיש לקיומו של דיון עקרוני במדיניות הענישה בעבירות של שחיתות ציבורית, דוגמת זו שהוא הורשע בה.