אאא

בשל ערב השבת הוקדם מנהג ערב יו"כ קטן הנהוג על דרך כלל בערב ר"ח. להיום (חמישי) ויש הנוהגים לומר את תפילת הבנים עליה המליץ השל"ה הקדוש.

מחבר התפילה הינו כפי הנראה רבי שבתי סופר מפרמישליאן על חינוך הבנים. רבי שבתי סופר ידוע כמדקדק ומחבר תפילות ויודע בסידור המדוייק שערך.

בסידור הינו ממליץ לומר את התפילה בהוצאת ס"ת לאחר "ותיהב לי בנין דיכרין דיעבדון רעותך"

השל"ה הקדוש הוא שהמליץ בסידורו לאומרה דווקא בערב ראש חודש סיוון.