אאא

מחזה יוצא דופן ונדיר בעוצמתו התרחש היום לפני שנתיים, בקרית-בעלזא בירושלים.

כשסביבם עשרות חסידים וסקרנים, נפגשו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א עם האדמו"ר מבעלזא שליט"א ושוחחו דקות ארוכות בענייני תורה והלכה.

תחילתו של המפגש הזה ברצונו של הגרי"ש אלישיב לקיים את ברכת האילנות. הוא ביקש מנאמני ביתו לנסוע לשכונת "גוש שמונים" ולקיים את הברכה המסורתית, ובחזרה משם לבקר בביתו של האדמו"ר מבעלזא כדי לברכו לרגל בר המצווה של נכדו שנערכה בראשית השבוע.

האדמו"ר מבעלזא שמע את הדברים והורה למשמשים בקודש לנסוע מיידית לשכונת "גוש שמונים" כדי שלא להטריח את הגרי"ש אלישיב בנסיעה לקרית-בעלזא. אלא שבדיוק כשנכנס רכבו של האדמו"ר מבעלזא לשכונה, סיים הגרי"ש את הברכה והרכב יצא לדרכו.

שני הרכבים הגיעו יחדיו לקרית-בעלזא. האדמו"ר הפציר בפני מרן הגרי"ש אלישיב שלא יטריח את עצמו בעלייה לביתו, וכך, באמצע הרחוב התקיים המפגש הנדיר.