אאא

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמניץ, שיגר הערב (שלישי) מכתב נוסף הממוען אל הרב דוד לאו, נשיא מועצת הרבנות הראשית, זאת בעניינו של כשירותו של הרב אריה שטרן לכהן כרב עיר, מה שמשליך על מועמדותו.

במכתבו מדגיש קמניץ כי המטרה בדיון מועצת הרבנות הינה באישור להאריך את התוקף של התעודה שניתנה להרב אריה שטרן ולא במתן תעודה חדשה, ובכך רומז לכאורה כי יש להאריך את תוקף האישור לרב.

להלן המכתב המלא:

"הנידון: כשירותו של הרב אריה שטרן לכהן כרב עיר. אבקש לשוב ולפנות לכבודו כדלקמן בהמשך לאמור בסעיף 3 ממכתבי מיום י"ב תשרי שבו ציינתי: ולמען הסר ספק על הרבנות הראשית לשוב ולדון ולקבל החלטה בעניינו של הרב אריה שטרן וזאת לעניין היותו גדול בתורה לפי התקנות" וכן לאור האמור בסעיף 6 למכתבו של עוד פרופ' אביעד הכהן אל כבוד הרב הראשי לאו שבו בכפוף לשמירת כל טענותיו האחרות הוא מבקש שהמועצה תיתן לו, ולו רק למען הסר ספק, תעודת כשירות גם על סמך גדלותו בתורה.

"אבקש להבהיר עמדתנו כדלקמן: לעמדתנו המשפטית, ראוי שהדיון בבקשה יעשה כבקשה להארכת תוקף של תעודה שכבר ניתנה וזאת לפי תקנה 5 (ו) לשירותי הדת היהודיים העוסקת בחידוש תעודת כושר ולא במתן תעודה חדשה לפי תקנה 5(ב) לתקנות. העוסקת במתן תעודת כשירות בפטור מבחינות. הארכה זו נחוצה נוכח העובדה שהבחינות שנערכו לרב אריה שטרן לא היו בחינות בכתב כדרישת תקנה 5(א) (2) לתקנות".