אאא

ר' משה אהרן נולד במונקאטש שבהונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים בנימין ז"ל ולאמו מרת אלטע פייגא רבקה ע"ה, הי"ד.

בבית אביו שהיה ראש הקהל שכן בית הכנסת, והילדים הרכים ספגו את אווירת התורה והתפילה כבר מגיל העריסה. כח זה אשר ניטע בו, ניכר היטב בתהלוכותיו עד זקנה ושיבה.

בימי מלחמת העולם השניה, כפסע היה בינו ובין המוות רח"ל, כאשר סימן לו "הרופא" ללכת שמאלה, אך משמיים הסתובב הדבר ואחד החיילים במקום העיר שהוא נראה כשיר לעבודה.

בר"ח סיוון, שישים וחמש שנים, מאז עלו הוריו וסבתו על המוקד, התבקש ר' משה אהרן לישיבה של מעלה, זקן ושבע ימים.

הותיר אחריו את זוגתו תחי', בתו אשת הר"ר שלמה יוסף מנחה (מענטש) שיחי', בתו אשת הר"ר שלמה שינפלד שיחי', צאצאים, וידידים ההולדכים בדרכו ומבכים את פטירתו.

ת.נ.צ.ב.ה