אאא

במעמד מיוחד לכבודה של תורה, הוכנס ספר תורה מיוחד שנכתב במשך שלוש שנים עוד בימי חייו של המקובל הרב ניסים פרץ זצ"ל שזה היה חלומו ולא זכה לו.

כתיבת האותיות התקיימה בבית הכנסת הישן כאשר רק מי שטבל והתעטף בטלית ותפילין התכבד לכתוב אות בספר.

לאחר מכן יצאה התהלוכה בשירה וברקודים, ולפידי אש שנשאו הילדים, לכיוון בית כנסת הגדול החדש ברחוב מנחם.

לאחר מכן התקיימה סעודת מצוה באולמי מודיעין בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.