אאא

הוועדה לתחבורה ציבורית בכנסת תתכנס מחר (שלישי) לישיבה משותפת עם הוועדה לפניות הציבור לדון בבעיות ובעוולות שנוצרו בחבורה הציבורית עם כניסת שיטת התשלום בכרטיסי הרב קו.

כמו-כן ידונו על השלכות הרפורמה שהחלה לפעול השבוע בירושלים.

חברי-הכנסת ונציגי הרכבת הקלה יקונו בתלונות הרבות שהגיעו מן הנוסעים על התקלות בהפעלת הרב קו בפרט והתחבורה הציבורית בכלל.

חבר-הכנסת הרב אורי מקלב חבר הועדה לפניות הציבור העלה שורה של בעיות ותקלות בשירות הציבורי הזה והן תעלינה בדיון עם ראשי המשרדים הקשורים בענין התחבורה הציבורית.

פעילי השכונות המעוניינים להביא את הצעותיהם לשיפור השירות לציבור מוזמנים להירשם בלשכת הרב ישראל אייכלר בכנסת והועדה לפניות הציבור, כדי להביא את דבריהם לאזני הממשלה וחברי הכנסת.