אאא

הכיסוי שמספקות שלוש חברות הסלולר באזור יהודה ושומרון אינו מספיק, ובכוונת משרד התקשורת לחייבם לתקן זאת. ל"גלובס" נודע שהמשרד מתכוון להורות לחברות לשפר את רמת הכיסוי שלהם ב-12 צירים ביטחוניים שסובלים מכיסוי חלקי כיוון שהדבר מהווה סכנה ביטחונית.

כך למשל, נטען כי באחד הפיגועים האחרונים לכוחות הביטחון לא היה כיסוי באזור הפיגוע ועבודתם שובשה. תושבים המתגוררים ביו"ש קובלים זמן רב על כך שחברות הסלולר לא "מתאמצות" לספק כיסוי מלא באזורים מסוימים, אך ללא הואיל. שר התקשורת משה כחלון הודיע שבכוונתו לזמן את מנכ"לי החברות ולדרוש מהם להציב אנטנות נוספות כדי לכסות את הצירים הביטחוניים, כולל התחייבות ללוחות זמנים. חברות הסלולר טוענות כי הן עומדות בפרמטרים שקבע משרד התקשורת, וחוסר הקליטה באזורים מסוימים קליטה נובע מחוסר כדאיות כלכלית.

סיבה נוספת לעיכובים בהקמת אתרים סלולריים בשטחי יהודה ושומרון נובעת מהתנגדות חלק מהתושבים להצבת אנטנות ביישובים. בין הצירים החסרים כיסוי: ואדי חרמיה, צומת עופרים, צומת הדואר, אפרת-ירושלים, קציר-חרמש, נחל קנה-עמנואל, איתמר-אלון מורה, מעבר מיתרים וקרני שומרון וריחן.