אאא

המאבק בציונות הדתית נגד הדלי"ם המודרניים: הרב יוסף קלנר, מחשובי הרבנים בציונות הדתית, תוקף את תופעת הדתיים-לייט, ומכנה אותם: "בהמות עם כיפה על הראש". 

במסגרת שיעור תורני שמסר הרב קלנר במכינה ישיבתית בעלי, הוא תקף את התופעה ואמר: "מאוד חשוב ללמוד הלכה. כשאני מסתכל היום על מה שאני רואה ולא מאמין למראה עיניי, הולכת ונוצרת תרבות כזו שאין לי מילים לשאט הנפש שיש לי כלפיה, והיא דתיים שההלכה לא משנה אצלם. זאת אומרת, הוא דתי, כי… מה החלטת לקיים היום? ואז הם עונים: מה אתה דוחף את האף? זכותו של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה…"

"אין שכל ואין קריטריון, אפילו לא אומרים 'אל תגיד לי מה לעשות', פשוט לא עושים. אם אני אמשיך להגיד, אני אקיא לפניכם, מול הריקבון הזה אין לי מה להגיד, זה לא יהודי זה אפילו לא אנושי".

הרב קלנר המשיך ותקף: "זו בהמיות שתוביל לחייתיות, ואנשים ישלמו את המחיר על זה. ברור. כי אין בהמיות בחיים. אתם בהמות עם כיפה על הראש, אתם דתיים רק מתי שבא לכם, מה שבא לכם אתם עושים, זה יסתיים בחייתיות בדיוק כמו התסמונת החילונית, אתם תאכלו אותה בדיוק כמו שהחילונים אכלו אותה, ולהערכתי עוד יותר גרוע או לא פחות גרוע".