אאא

תשעה שבועות לאחר פתיחת המאבק על חניון קרתא בירושלים, המאבק, כך נראה, מגיע לסיום.

המטרה להביא לסיום הפרשה, מקובלת על שני הצדדים. בשבועות האחרונים החבל נמתח יותר מידי. הלינץ' על נהג המונית הערבי והאירועים הנוספים שיצאו מכלל שליטת העדה החרדית, גרמו לכולם להבין שחייבים לעשות הכל כדי לגמור את הפרק הלוהט, ומהר.

על-פי דיווח ב'שעה טובה', בימים האחרונים פנו לברקת הנציגים החרדיים, בבקשה כי יסיים את הפרשה מהר ככל האפשר. ראש העיר החליט כי לאחר מפגן הכוח המשטרתי, הצעד הראוי הוא פשרה מהירה שתניח את דעת כל הצדדים ותפסיק את הריטואל הקבוע של הפגנות, פצועים וכו' שאומנם מצייר אותו כגיבור מקומי הנלחם בחרדים אבל לטווח ארוך צובע אותו כראש עיר שאינו מצליח לשמור על שקט בעירו.

כל זאת על רקע הסתבכות עם העובדים שהביאה לשביתה שהעיקה על התושבים וגם היא לא נחשבה הצלחה יוצאת דופן של ראש העיר.

בתיווך של גורמים חרדיים שונים התפתח ערוץ תקשורת ישיר בין ברקת לבין אנשי העדה החרדית, ובעקבותיו כבר התקיימו כמה פגישות בין אנשי ראש העיר לבכירים ב'עדה'.

בין השאר נפגש אברהם קרויזר, היועץ החרדי של ברקת, עם הרב שלמה פפנהיים, שהוא הדמות המרכזית בגוף המרכזי של העדה, מועצת הכ"ג, שהיא למעשה הוועד המנהל שלה.

בפגישה זו עלו פתרונות אלטרנטיביים אפשריים לחניון 'קרתא' שמעורר מחלוקת כה עזה, כאשר על סדר היום עומדים מגרשים פתוחים באותו איזור של קירבת שער יפו, שההבדל בינם לבין חניון 'ספרא', שהחניון הוא מערכת כלכלית מסודרת, ואילו המגרשים עליהם מדובר הם איזור פתוח, שסביב לו לא מתקיימת מערכת כלכלית מסודרת ובוודאי שאין מדובר בגוף ציבורי. בין השאר כבר הספיק הרב פפנהיים לערוך סיור משותף עם מהנדס העירייה שבו בחנו השניים מגרשים אלטרנטיביים אפשריים.

בכל מקרה, העדה החרדית או גוף חרדי אחר, לא יתן הכשר לחניה כלשהי בשבתות, כשם שלא יתן הכשר לנסיעה בשבת.

אבל בפתרון מעין זה, שלא יסמן עליית מדרגה בחילול השבת על ידי גופים ציבוריים, יראו בעדה החרדית השבת המצב לקדמותו וירפו מהפרשה שהחלה מכבידה על כל המעורבים בה, העירייה, המשטרה, וכן גם העדה החרדית, שאומנם זכתה לרייטינג גבוה בארץ ובחו"ל, אבל התברר כי המחיר ש'העדה' משלמת על המשך המאבק בצורתו הנוכחית, הוא גבוה. זה היה הבסיס לתחילתו של דו-שיח רציני בין שני הצדדים.

כאמור, כבר בשבת הקרובה נראה את ניצני השקט. שקט של טרום חגים.