אאא

המדד שפורסם אתמול לא הפתיע את הכלכלנים, רובם העריכו כבר בתחילת החודש, כי המדד יעמוד על קצת פחות ממחצית האחוז.

אכן, מדד מאי עלה ב-0.4% כצפוי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה כי המוצרים שגררו את המדד כלפי מעלה היו הסיגריות שהתייקרו ב-12.5%, והפירות והירקות שהתייקרו ב-23.1%.

בלטו בעליות: האבטיח שרשם עליה של 55.4% ממחירו בשנה שעברה, והאפרסקים שהתייקרו ב-18.1%. מאידך רשם הבצל את הירידה הגבוהה ביותר ומחירו נמוך בכ-23% לעומת מחירו בחודש הקודם.

מעניין לציין שמחירם של ספרי הקודש ירד החודש ב-2.6%. לעומת מחירי המחברות, העיתונים וכלי הכתיבה שדווקא התייקרו.

לסיכום, המדד הנוכחי מביא את קצב עליית המחירים ב-12 החודשים האחרונים קרוב מאוד לגבול העליון של היעד שהגדירה הממשלה – 2.7% בחישוב שנתי. כפי הנראה לא ישפיע המדד על החלטת הנגיד ביחס לריבית, זו צפויה להישאר חודש שלישי ברציפות ברמתה הנמוכה ביותר מאז קום המדינה – 0.5% בלבד.