אאא

המדינה השיבה היום (שני) לעתירות שהגישו ארגונים חילוניים ובהם חדו"ש לחופש דת ושוויון, ישראל חופשית והפורום לשוויון בנטל, בהן נדרש שר הביטחון לכפות גיוס מיידי על תלמידי הישיבות, וזאת לאור פקיעתו של חוק טל. המדינה בתשובתה: גיוס בשלב הזה - יביא להכשלת מאמצי החקיקה. 

בתשובת המדינה לבג"צ נכתב כי "בחודשים האחרונים מתקיימים מאמצים רבים שמטרתם קידום חקיקה ראשית להסדרת סוגיית השוויון בנטל ככלל וסוגיית גיוס בני הישיבות בפרט".

 (צילום ארכיון: פלאש 90)
שר הביטחון משה בוגי יעלון (צילום ארכיון: פלאש 90)
הגדלה

"מצויים אנו בשלביו האחרונים של גיבוש הסדר חקיקתי חדש" נאמר בתשובת המדינה. "בנסיבות אלה, עמדת המדינה, הינה כי הכרעה בעתירות דנן בשלב זה הינה מוקדמת. הכרעה בעתירות על דרך של קבלתן בשלב זה, משמעותה גיוס בני הישיבות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הצעת החוק הממשלתית, ובאופן החותר תחת תכליותיה". 

"גיוס תלמידי ישיבות בשלב זה עלול לסכל את מאמצי הממשלה להוביל הסדרת הנושא, ולהכשלת הליכי החקיקה" הובהר.

"המדינה סבורה כי העתירות אינן בשלות להכרעה לעת הזו, וכי יש מקום לאפשר לכנסת להשלים את המהלך המונח בפניה, אשר בזהירות הנדרשת, ניתן לומר כי הוא מצוי בשלביו הסופיים".