אאא

הבוקר (ו) פורסם בעיתונות החרדית, מכתב בחתימת ידם של הגר"ש ואזנר, הגרי"ש אלישיב והגראי"יל שטיינמן, הדורש ממעניקי הכשרות הפרטיים לפעול רק בפיקוח "וועד לשמירת צביון העם היהודי".

במכתב המופנה לנותני "כשרות מהדרין" בבתי מלון ובמקומות נופש המיועדים לציבור החרדי נכתב כי, "היות ונתינת כשרות מהדרין שעל ידיכם לבתי מלון ולמקומות נופש המיועדים לציבור החרדי, משמשת כהכשר שהמקום מיועד לציבור החרדי בו בזמן שאין הדבר כך והמכשולות הנמצאים שם הם חמורים ביותר, (טלויזיה ועוד), על כן אנו מבקשים מכם, לתת כשרות מהדרין אך ורק למקומות שאושרו ע"י רבני ה"וועד לשמירת צביון העם היהודי" שמונו על ידנו לטפל בנושא חשוב זה".

"בזכות תיקון הגדרים בעניינים הללו", מסיים המכתב, "יזכו לישועה ולברכה בכל הדברים הנצרכים".

כפי שנמסר ל´ככר השבת´ המדובר ביוזמה של עסקנים המקורבים לגר"ש וואזנר והגר"מ גרוס שיזמו את הוועד, לטענתם, בשל תלונות על אי הקפדה בנושאי צניעות במלונות ובמקומות הנופש, "היום מלון לוקח רב מכשיר שמתעסק רק עם המטבח", הסביר אותו מקור, "אבל הטלויזיות בחדרים פועלות כרגיל, יש הופעות שלא ברוח התורה ויש בעיות צניעות קשות. קיבלנו הרבה תלונות על כך שהעניין הזה הוא הטעייה. אם מפרסמים על מלון שהוא מהדרין הוא חייב להיות מהדרין מכל הבחינות".