אאא

נפילה כזו לא זוכרים בעיתונות החרדית כבר שנים רבות. למרות שזה יכול לקרות לכולם.

בעמוד 4 של עיתון המודיע מתפרסמת היום מודעה של בית אבות המזמינה את ציבור בעלי המניות לאסיפה כללית שתתקיים ביום שבת קודש ה´ בתמוז, בשעה 10 וחצי בבוקר. לא פחות ולא יותר.

המודעה גם מזמינה את הציבור להשתמש בהסעות שייצאו מכל רחבי ירושלים החל מהשעה 9:30 בבוקר יום השבת.

הרב אברהם זילברברג מעורכי המודיע אומר בתגובה ל'כיכר השבת' כי "זו שגגה שלא הייתה אמורה להתרחש. אנחנו עוברים יום יום על כל המודעות ומקפידים הקפדה יתרה על הביקורת שלנו. יחד עם זאת, צריך לזכור שזה אנושי לטעות, הטעות הזו רק מחזקת את הצורך שלנו לבדוק כל מודעה בשבע עיניים".