אאא

בעיתוי מעניין, ביום בו מתפרסמים נתוני הזכאות לבגרות על ידי משרד החינוך, שם מוצאות הערים החרדיות את עצמן בתחתית הרשימה יחד עם הרשויוית הערביות, מתפרסמת הבוקר מודעה בעמודו הראשון של 'המודיע'. מודעה הקוראת לחסרות תעודת בגרות לבוא וללמוד במכינה קדם אקדמית.

העובדה שתחתית הרשימה שפרסם משרד החינוך מכילה את היישובים החרדיים והערביים הפכה לשיחת היום בתקשורת. כותרות כמו "בני ברק במקום האחרון" או "החרדים והערבים נותרו הרבה מרחוק", נפוצו בתקשורת הכללית.

מעניין כי במעלה רשימת הערים החרדיות שכשלו בנתוני משרד החינוך מופיעות אלעד ומודיעין עילית. דווקא לגבי אלעד ניתן לומר שבשל המיעוט הדתי-לאומי בעיר, ישנם מטבע הדברים יותר זכאים לבגרות. אבל מודיעין עילית?

אם בבני ברק נספרו רק 14.3% של זכאים, הרי שבמודיעין עילית נרשם מספר כפול ויותר – 38.7%. הסיבה לכך, לפי דברי גורמים בעיריית מודיעין נובעת בשל היותה עיר צעירה יחסית לאחיותיה הוותיקות יותר ובשל כך רבות הן הבנות הצעירות שלומדות לבגרות וזכאיות לכך.

כך או כך, אם אחרתן את הרכבת, תוכלו תמיד ללמוד במכינה קדם אקדמאית...

המודעה בעמוד הראשון של המודיע, הבוקר
המודעה בעמוד הראשון של המודיע, הבוקר