אאא

במוצאי מנוחה, קדמונך תחילה: לאחר שהספרדים עושים זאת מראש חודש אלול, הצטרפו החל מהלילה, מוצאי שבת שלפני ראש השנה, גם האשכנזים לאמירת סליחות. 

רבבות אלפי בית ישראל בכל העולם התאספו בבתי הכנסת לאמירת סליחות ברוב עם, לשפוך שיח תפילה וצקון לחש לפני היושב במרומים, שיבטל מעלינו גזירות קשות ויגזור עלינו גזירות טובות.

בהיכל בית המדרש של חסידי ויז'ניץ התכנסו הלילה המונים למעמד סליחות מרטיט, שהונצח במצלמות וידאו.