אאא

השבוע שוגרה הנחייה משר הדתות יעקב מרגי לראשי המועצות הדתיות, להנחות את העובדים למחזר פסולת.

השר הדגיש כי הינו מקנה החשיבות מרובה לסוגיות איכות הסביבה ובהן השמירה על הסביבה הירוקה והמחזור של הפסולת וביקש לדאוג להציב במועצות הדתיות ברחבי הארץ את מתקני האיסוף הבאים:

• מתקני איסוף לבקבוקי פלסטיק.

• מתקני איסוף לבקבוקי זכוכית.

• מיכלים לאיסוף סוללות משומשות.

• מיכלים לנייר.

יצויין כי בשנת 2000 נחקק חוק המחזור אשר חייב את כל הרשויות המקומיות להפנות לפחות 15% מהפסולת שלהן למחזור והחל משנת 2007 החוק מחייב להפנות לפחות 25% מהפסולת למחזור, אולם עד עתה אין הקפדה ביישום החוק ולאור חשיבות הנושא הנחה השר ליישם את החוק לאלתר.