אאא

שי לבנת, בנו הצעיר של אברהם (בונדי) לבנת, ושותפיו אילן פדלון ואמיר אדלר יפרידו את אחזקותיהם בשורה של חברות פרטיות בתוך חצי שנה. כך עולה מהחלטה של השופט עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי מרכז, שנמסרה ביום רביעי, על מתווה הליך ההתמחרות בעקבות סכסוך עסקי שפרץ בין השותפים.

בנובמבר 2012 ניתן פסק דין שעל פיו הצדדים יערכו הליך התמחרות (במב”י) בנוגע לארבע החברות הפרטיות שבבעלותם המשותפת: זואי, קמה, ימקום וסייפרטק.

הקרע בין לבנת לשותפיו נחשף לראשונה ב"כלכליסט" ביולי 2011, ובהמשך נחשפו הסכסוך המלא והתביעות ההדדיות, לאחר שהוסר צו איסור הפרסום בפרשה לבקשת העיתון. מדובר בשתי תביעות: את הראשונה הגישו אדלר ופדלון, שטענו כי הם קופחו והורחקו מעסקי החברות. זמן קצר לאחר מכן הגיש לבנת תביעת ענק בסך 74 מיליון שקל נגד אדלר ופדלון והעלה טענות כי השניים הוליכו אותו שולל ורימו אותו.

קבוצת החברות מעסיקה כ־300 עובדים, ובעליה נהנים מהכנסה שנתית של כ־144 מיליון שקל. שווייה מוערך, לדברי מקורבים לה, ב־250 מיליון שקל באומדן זהיר. חלקם של שי לבנת ואשתו בהכנסות השנתיות הוא, לפי הערכות, 100 מיליון שקל בשנה.

את אדלר ופדלון מייצגים עורכי הדין בועז בן צור ואלירם בקל. את שי לבנת מייצגים עורכי הדין גיורא ארדינסט וגיל רון.