אאא

אין זה סוד כי השנה, מתחת למסווה "פורום המנהלים" של המודיע נמצאת מלחמת הפגנת הכוח של עיתון "המודיע" למול עיתון "המבשר". השמות ליצמן ופרוש, הינם השמות החוזרים על עצמם שוב ושוב במסדרונות הפורום ואולמותיו.

עניין המלחמה בין העיתונים ובין הח"כים, הוא הדבר הבוער ביותר, אך גם הרגיש ביותר.

דווקא ח"כ הרב משה גפני, זה ש"נישל" את ליצמן מתפקידו הנצחי כיו"ר וועדת הכספים, לא יכול היה להתאפק ובמהלך נאומו נזכר לפרגן לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש כשהוא מציין כי "הוא עושה עובדה טובה במשרד החינוך", למול עיניהם המשתאות של עשרות חסידי גור ואנשי "המודיע".

אגב מלחמות העיתונים, קוריוז מעניין שנצפה מספר פעמים בשולי מסדרונות וועידות הפורום, הוא מראה של משתתפים בפורום המצטלמים על רקע הכרזות במקום כשבידיהם...גליון "המבשר".

לא הגזמתם?