אאא

הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את מיזוגן של החברות מליסרון, עופר השקעות ובריטיש ישראל השקעות. כך עולה מהסכם פשרה בין חברת מליסרון לבין הממונה, שאושר על ידי שופטת בית הדין להגבלים עסקיים נאוה בן-אור. על פי הסכם הפשרה שנחתם בין הממונה לבין החברה הממוזגת, לא תחויב החברה הממוזגת למכור את ה"גרנד קניון" שבבעלותה, ואולם במקום זאת תמכור החברה שלושה קניונים אחרים שבבעלותה: קניון הצפון בנהריה, קניון הדר בירושלים וקניון הראל במבשרת ציון.

לפני כשלושה שבועות הגישו הצדדים הודעה משותפת לבית הדין להגבלים עסקיים, הפועל במסגרת בית המשפט המחוזי בירושלים, ובה הצהירו כי הגיעו להסכם פשרה בין הממונה על ההגבלים לבין חברת מליסרון שביקשה להתמזג עם החברות עופר השקעות ובריטיש ישראל השקעות. הסכם הפשרה גובש בעקבות הליך ארוך שנוהל בבית הדין להגבלים עסקיים, ואולם לבקשת הצדדים הטיל בית המשפט חיסיון הן על פרטי ההליך המשפטי והן על תוכן הסכם הפשרה, וזאת במטרה להגן על סודות מסחריים של החברות.

בהסכם הפשרה פירט הממונה על ההגבלים את הנימוקים שהובילו אותו להסכים לנוסח הפשרה. "נימוקיו של הממונה מקובלים עלי", כתבה השופטת בן-אור בפסק דינה, "יש בפשרה המוצעת כדי לענות על החששות התחרותיים שעליהם הצביע הממונה, כתוצאה מהמיזוג בין מליסרון לבין עופר השקעות ובריטיש ישראל השקעות. ההסדר איננו משנה באופן מהותי את התנאים למיזוג, שנקבעו בהחלטת הממונה בינואר 2011 ושתוקנה במארס 2011".

לגבי ההסדר שלפיו במקום למכור את "גרנד קניון" תמכור החברה הממוזגת שלושה קניונים אחרים, קבעה השופטת כי "שלושה קניונים אלה מהווים חלופה ראויה להפגת החששות התחרותיים האמורים. שני הקניונים האחרים שבמכירתם חויבה החברה הממוזגת, קניון רננים וקניון סביונים, יימכרו אף הם, ובעניין זה לא חל שינוי. גם במועדי המכירות המוסכמים אין משום שינוי עקרוני בתנאי המיזוג שנקבעו מלכתחילה". השופטת נתנה תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, ובכך נכנס ההסדר לתוקף.