אאא

ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס העלה היום בפני מליאת הכנסת הצעה לסדר בעקבות הקיצוץ הרוחבי של 2 אחוז בכל משרדי הממשלה והפגיעה האנושה בתקציב הישיבות. הדברים נדונו גם בועדת החינוך שקיימה ביום שלישי דיון על הקיצוץ.

בדבריו במליאה, התייחס ח"כ הרב מוזס אל העדר הפרופורציה בין הקיצוץ החד שיחול על תקציב הישיבות מול הקיצוץ הכללי ואל הפרת ההסכם הקואליציוני: "שלושה חודשים בלבד חלפו מאישור התקציב לשנים 2009-2010 בכנסת, וכחצי שנה מהחתימה על ההסכמים הקואליציוניים, עוד לא יבשה הדיו והם כבר מופרים".

"הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי של 2 אחוז בתקציב משרדי הממשלה, ו- 20 אחוז מהכספים הקואליציוניים. כ- 315 מיליון ₪ יקוצצו מתקציב הישיבות. זהו שליש מתקציב הישיבות כולו, העומד על 975 מיליון ₪. תקציב משרד החינוך עומד על 27 מיליארד וגובה הקיצוץ בסופו של דבר יהיה 24 מיליון!", אמר.

הוא הוסיף והזכיר: "ימים ארוכים ישבנו בכנסת עד שאישרנו את התקציב. מה קרה שחסרים פתאום 2 מיליארד ₪? לא ידעו זאת קודם? האם חסרים מקורות בביטחון כדי לממן את החסרים של תקציב הביטחון? ישנם שטחים השייכים למשרד הביטחון במרכז הארץ היכולים להניב סכומים בלתי מבוטלים שיענו על החסר. מדוע לא למכור שטחים במזרח העיר אלעד ולצוד שתי ציפורים במכה אחת גם להעשיר את תקציב הביטחון וגם להפשיר קרקעות לבינוי?".

ח"כ הרב מוזס בירך את שר החינוך על שהצליח להעמיד את גובה הקיצוץ של משרד החינוך על 24 מליון ולא כפי שתוכנן "אך מדוע הראשון בסולם הקיצוצים הוא עולם הישיבות? איפה הסימטריות?".

"האם הממשלה היא כמו אותו רב חובל שבשל סער הים השליך את הטלית ותפילין לים על מנת להקל את המשא? מדוע לחבוט בתקציב הישיבות?".

ח"כ הרב מוזס הוסיף כי סיעת יהדות התורה החליטה לגבות את יושב ראש ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני למנוע אישור הקיצוץ בוועדה ולדחות מכל וכל את הפרת ההסכם הקואליציוני. "אני בטוח שהממשלה איננה מעוניינת להתפרק בשביל ה – 300 מליון ₪", אמר.

סגן השר דני איילון השיב בשם הממשלה ושר האוצר ואמר כי למרות אישור התקציב הדו שנתי, מחייב המצב בעולם ובארץ התאמות ועדכונים. "משימות הביטחון ובעיית הבריאות העולמית של מגפת השפעת מחייבים תשומות עצומות".

במליאה התפתח דין ודברים כשחברי הכנסת מיהדות התורה מצטרפים אל ח"כ הרב מוזס אשר דרש בתוקף לקבל תשובה ברורה מדוע הקיצוץ בתקציב הישיבות הוא ללא כל פרופורציה ומדוע הופרו ההסכמים הקואליציוניים. "לא קיבלתי תשובה על שאלותי" אמר.

לסגן השר לא הייתה תשובה ברורה והוחלט פה אחד כי ההצעה תועבר לדיון בועדת הכספים.