אאא

מלך מלכי המלכים, הקדוש-ברוך-הוא, אומר לעולם כולו וליהודים בעולם וליהודים שנמצאים בארץ ישראל, שכל האנטישמיות והשנאה ליהודים וכל הסכסוכים והסיבוכים שנמצאים בכל מדינה ומדינה וכל הכלכלה שנהרסת באמריקה וסביבותיה ובאירופה, אומר הקדוש-ברוך-הוא, לא הבנתם שאני עושה את זה, לא הבנתם שהכל מתחיל ממני ומסתיים ממני.

נכון שיש בחירה לאדם, אבל הבחירה בפרטיות שלו. אין שכינה בכל העולם שהייתה מגינה על עַם ישראל, רק בארץ ישראל הקדושה והטהורה ליהודים.

הקדוש-ברוך-הוא נמצא בדין בעולם עכשיו. עד התגלות מלך המשיח, העולם בדין ואצל היהודים בארץ ישראל הקדושה - ברחמים.

תהיה רכבת אווירית בים ובאוויר של יהודים שיבואו לארץ ישראל הקדושה. לא הבנתם שאת איתני הטבע אני מכוון, שאני עושה את כל המהלכים האלה של איתני הטבע.

והיהודים, תבינו ותשמעו טוב - אני לא אחריב את העולם כי הבטחתי שאני לא אחריב את העולם בזמן נֹח. אבל אני אחריב, אהרוס, אנפץ ואשבור את כל השנאה, הגאווה והרוע בעולם כולו. אגביר כל שבוע במימדים גדולים יותר ויותר את הרי הגעש, השיטפונות, רעידות האדמה, הרוחות הקשות והעזות - כדי שיבואו כל היהודים לארץ ישראל הקדושה.

כל הליצנים שלועגים למה שאני עושה בעולם - הם יבואו למשפט אצלי. אני, מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, אשפוט אותם ישירות, כי הם חוטאים ומחטיאים את היהודים בעולם כולו והולכים נגד התכניות שלי להביא גאולה ברחמים, להִתגלות מלך המשיח ולבניית בית המקדש.

העולם חי בדמיון ובאשליות שהכלכלה באירופה ובאמריקה הדרומית והצפונית וסביבותיה צומחת ומתאוששת - הכל דמיונות, הכל פחד מהפאניקה מה יהיה. הכל כדי להשתיק ולהרדים את בני האדם בעולם הלא מבינים והמסכנים.

כל המשוחדים, המשחדים, המושחתים והאינטרסנטים - כולם יתגלו אחד אחרי השני, מקטן ועד גדול, מכל ובכל המובנים, כי הקדוש-ברוך-הוא מנקה את ארץ ישראל הקדושה שתהיה ארץ אמת, יושר, קדושה, טהרה, אהבת חינם, אחדות, ולב אחד לזעוק לרבונו של עולם.

כל העולם נמצא ברעדה גדולה, הקדוש-ברוך-הוא עושה בכל מקום ובמקומות שעושים דברים לא ראויים, חוטאים ומחטיאים, יקבלו את עונשם חזק. אם זה באדמה, במים, באש וברוח.

היהודים בעולם כולו, לעלות דחוף דחוף דחוף לארץ ישראל הקדושה ולא להסתכל אחורה על כל הבלי העולם. מה שהיה מת. להסתכל קדימה, לעלות ולהגיע לארץ ישראל הקדושה. יכולים להצליח בארץ ישראל כפל כפליים בכל. תהיה פרנסה, תהיה אהבה, תהיה קדושה, רוחניות, הגנה, שמירה וחיים לנצח.

ממשלת ישראל צריכה להיות ערנית לגבי ירושלים וסביבותיה. החמאס מחדיר אנשים, עושה כל מיני קנוניות, כדי לעשות בלאגן בירושלים וסביבותיה ובארץ ישראל. לא להאמין באף אחד. זה לא אומר שאם יש הידברות עם הפלסטינאים אז הכל בסדר גמור, הכללא בסדר גמור. עזה נמצאת בהיכון, כולה מחומשת עם נשק חדש חדיש ומחודש.

באילת זרקו טילים, הקדוש-ברוך-הוא מזהיר ואומר - לעשות רצון ה'. לקיים את עשרת הדיברות ושחס ושלום לא יקום יהודי ויאמר 'לי זה לא יקרה'.

קציני צה"ל שיהיו כולם בדעה אחת ולב אחד להגנה והצלת עַם ישראל, לא להתמהמה ולא להירדם בשמירה.

יש אנטישמיות גדולה בעולם, מתגברת ותתגבר, לגרש את היהודים לארץ ישראל. הם שליחים של הקדוש-ברוך-הוא, כמו אסד. לא אוהבים את היהודים, כי הם חושבים שהיהודים גונבים להם את המוח האנושי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

סוריה תמשיך להרוס ולהיהרס בתוך עצמה.

ירדן זה כמו נחש שנמצא מתחת לאדמה וכל פעם בודק מה קורה כדי להכיש בשקט בלי שירגישו בו.

כל גדולי ישראל - לא לחפש כבוד, לא לחפש שיכתבו אותם בהיסטוריה, לא יכתבו אותם. הם צריכים לשמור על מדינת ישראל כי העם בחר אותם. אסור להתפאר ולומר 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החַיִל הזה'. כל המהלך שקורה בארץ ובעולם - מבורא עולם וזה לא החלטה של בני אדם.

יש לנו את מדינת ישראל, ארץ הקודש, אחת ויחידה, שבחר אותה הקדוש-ברוך-הוא ואת היהודים. זאת המדינה של אבות אבותינו לתת לעם ישראל, עם סגולה ומובחר מרבונו של עולם.

עם ישראל תשמחו, תהיו מאושרים ותחייכו, סוף סוף קרובה ישועה של עם ישראל והתגלות מלך המשיח ברחמים.