אאא

'ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות. הפרשה שמסרבת לגווע ואמורה להגיע השבוע אל הישורת האחרונה בהצבעה בוועדת הכספים, מקבלת מפנה.

בשבוע שעבר הציע יו"ר וועדת הכספים, כי במקום להפחית את מס ההכנסה ומס החברות, ישאיר האוצר את המס על כנו ויסוג מכוונתו להטיל את גזירת המע"מ על הציבור.

בימים האחרונים מתגבשת הצעת פשרה לא פורמאלית, לפיה, הפחתת המיסים תיעשה בהדרגה, כאשר במקביל יבוטל הפטור ממע"מ, אף הוא בהדרגה.

ההצעה היא כי מס ההכנסה יופחת רק באחוז בשנה הקרובה, ואילו המע"מ על פירות וירקות יעמוד על 5.5% בלבד בשנה הקרובה. שנה לאחר מכן יועלה המע"מ על פירות וירקות ב-5.5% ואילו מס ההכנסה יופחת באחוז נוסף.

כך, במשך שלש שנים יוטל במלואו המע"מ על פירות וירקות, ויגיע ל-16.5% בשנה השלישית. ההצעה אמורה לענות על צרכי התקציב והיא מאזנת בין הדרישות של האוצר ובין הדעה הרווחת בוועדת הכספים.

למרות שההצעה נשמעת על פניה הגיונית ומתקבלת על הדעת, אומר חה"כ משה גפני, יו"ר הוועדה, כי עדיין כלום לא סגור. גם הוא כמו אחרים, חושש שהאוצר יטען כי אין לו את הכלים לבצע את ההפרדה בין המע"מ על הפירות והירקות והמע"מ הכללי.

גפני כבר דן בשבוע שעבר עם נציגי האוצר באפשרות לבטל את הפחתות המיסים בתמורה להמשך הפטור ממע"מ על פירות וירקות.

ההצבעה על ביטול המע"מ בוועדת הכספים אמורה להתבצע בישיבת הוועדה ביום שלישי הקרוב.