אאא

המלחמה בשוק התקשורת החרדית, ששיאה במאבק בין 'יתד נאמן' ל'משפחה', גוררת בעקבותיה ספיחים נוספים, התקפות והכחשות.

בתחילת השבוע הופצה בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ חוברת "בדק בית - חלק שני", ובה מתקפה ארוכה מלווה בטענות שונות נגד 'יתד נאמן' שעיקרן הביזוי המתמשך של גדולי ישראל.

בחוברת, נחשפו דבריו של הגאון רבי טוביה הלוי נוביק, המשגיח בישיבת "כנסת יצחק" בחדרה, בה תקף בחריפות את 'יתד' ואף הגדירו כ"עיתון פסול".

וכך הובאו הדברים בחוברת: "בשיחה שנאמרה ביום שני ט"ז כסלו תשע"ב, קרא הגר"ט נוביק שליט"א שיתד נאמן הפך עצמו לביטאון שערים של פא"י, כן האריך המשגיח הגר"ט על השדרוג של העיתון, כשהוא מתייחס הן לתוכן הכתבות, הן לסגנון העיצוב, והן לניסיון להשתוות לעיתונים החופשיים והכללים".

"בשיחתו הוא מדבר על מה שנכתב בעיתון יתד כי "על תכני ועיצוב עיתון אין שולחן ערוך, אין מסורת ואין מנהג אבות, ולכן צריך לחשוב בצורה של רווחיות" על טענת יתד מוסיף המשגיח "מאחר וכל הנושא של עיתון הוא נכפה על הציבור כדי לא לגרום לבני התורה לרעות בשדות זרים, לכן צריך ליעל שיהיה עוד יותר קוראים פוטנציאלים, ובמה שעשו עכשיו ברמה יותר יהיה יותר קוראים פוטנציאלים".

בדברים נוספים שנשא המשגיח ולא צוטטו בחוברת, הוא נשמע אומר כי "הקביעה הזו שיש שטח אזרחי שלתורה אין דעה בזה - זה טרף, זה עיתון שערים, זה עיתון פא"י בהכרזה כזו העיתון קרא לעצמו שערים".        

בעקבות פרסום הדברים וההד שעוררו, מיהר המשגיח לפרסם הבהרה בקרב בני הישיבה, והבוקר (שישי) הוא מפרסם "מחאה נמרצת" ב'יתד נאמן' ה"טרף" על השימוש שנעשה בדברים והפרסום לו הם זכו.

להלן נוסח מכתבו המלא של הרב נוביק, תחת הכותרת "מחאה נמרצת":

"הן בידוע כי מרנן ורבנן גדולי ישראל חרצו דינם של כל השבועונים למיניהם ובפרט השבועון משפחה שיש בהם דברים של עקירת הדת והיהדות ושנאת תורה ולומדיה, וכבר נאסרו לבא בקהל ע"י כל גדולי ישראל וגם חרצו הדין שכל המסייע בכל דרך שהיא הרי הוא מסייע לעוברי עבירה ממש, וכל אשר יראת אלוקים בקרבו ירחיק ויתעב וצא טמא יקרא ע"ד מאמרז"ל צאהו ונבלהו.

"ועל כן נזדעזעתי עד דכדוכה של נפש לשמוע אשר נעשה שימוש לרעה בשמי ובדברים שאמרתי, ובאים אלו אשר כל מטרתם להרע ולחבל בהמערכה הקיומית הזו ולסייע למחטיאי הרבים בכל מיני תחבולות ותעתועים, ולנסות להטיל מחלוקת שלא לש"ש בין יראי השי"ת, ולחבל בחוב הקדוש לציית להוראת רבינו ריש"א דגלותא יחיה אורך ימים טובים על ממלכתו מלכות התורה עוד רבות בשנים בבריות גופא ונהורא מעליא.

"וברוב עזות וחוצפא באו ונטלו דברי חיזוק שנאמרו בישבה"ק ע"ד חיוב כבוד התורה, ומתוך הדברים השתמשו לההיפך הגמור לסייע למסלפי הדת ושייצא מזה ח"ו חילול השם ע"י נתינת יד לעוקריה ומסלפיה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ובזה הנני מוחה על ספיית עון על פשע על שגרמו לי תקלה נוראה זו. לא תהא כזאת בישראל.

"ויקויים בנו 'לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי', 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ', במהרה בימינו, בישועתן של ישראל, וילמדו תועים בינה.

"כ"ד הכותב וחותם בכאב וצער לקיום התורה ומשמריה, ובתקוה ובתפילה שלא תצא שום תקלה ע"י. טוביהלוי נוביק".

בסיום מכתב המחאה שהתפרסם באותיות דפוס, הוסיף הרב נוביק בכתב ידו וכתב: "הוד כבוד העוסקים במלאכת הקודש בטוהר המחנה התורתי ה' עליהם יהיו אוי"ט, נא לפרסם מחאתי זו הנ"ל לבני התורה ברבים, ובתקוה לתועלת יתן הי"ת וחפצו בידינו יצליח. בתודה וברכה, טוביהלוי נוביק".

המכתב של המשגיח הגר"ט נוביק ב'יתד', היום
המכתב של המשגיח הגר"ט נוביק ב'יתד', היום