אאא

בשיעור השבועי של הגר"ע יוסף שליט"א, אתמול בבית הכנסת היזדים בירושלים, במסגרת הלכות תקיעת שופר, התייחס הגר"ע לפסיקת ההלכה בנושא זה, כפי שהיא משתקפת בפסיקות אשכנז וספרד.

"כל אחד צריך לנהוג כמו מנהג אבותיו... אל תטוש תורת אמך... אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל כשיבוא משיח, כולם ינהגו כמו הספרדים", אמר הגר"ע.

הגר"ע יוסף נאמן לשיטתו ולמהפך הפסיקה שהוביל בדור האחרון, כאשר איחד את כל יהודי ספרד תחת פסיקות מרן השלחן ערוך זיע"א.

"אנחנו לא יכולים להכריע עד שיבוא משיח ויעשה את כולם עם אחד. רק המשיח יעשה את זה. הוא יגיד להם: מה אתם אומרים ´בוּרִיך אתוּ´? תאמרו ´ברוך אתה´! וכשיאמר לא יוכלו לחלוק עליו. זה המשיח זה... יקומו אברהם, יצחק ויעקב בתחיית המתים, מה יגידו? יתחילו להגיד - הם היו חאלבים. מחאלב. הם לא אמרו ´בוּרִיך אתוּ´. אמרו ´ברוך אתה´. יאמרו ´ברוך אתה´ וכל האשכנזים יחזרו בתשובה", אמר הגר"ע יוסף.

הגר"ע פסק כי אדם שילדיו לומדים בבית ספר חילוני, פסול מלעבור לפני התיבה בימים הנוראים או להוציא את הציבור ידי תקיעת שופר.

על פי הגר"ע שליט"א, רק אדם הגון, ירא אלוקים וישר, השולח את ילדיו לבית ספר כשר, יכול לעבור לפני התיבה ולהוציא את הרבים ידי תקיעת שופר.