אאא

במסיבת עיתונאים שיערוך היום נגיד בנק ישראל, הוא צפוי לתקוף בחריפות את משרד האוצר. "הפיקוח על השכר בבנק משמש את האוצר לפגיעה בעצמאותו של בנק ישראל".

בעוד מספר ימים יגיש אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, את טויטת חוק בנק ישראל. השאלה המרכזית שעומדת בפני בכירי הבנק היא, מי יפקח על שכרם של עובדי הבנק. האם יהיה זה הממונה על השכר באוצר, או וועדה ייעודית שתוקם לבנק ישראל.

פישר דורש כי שכר עובדי הבנק יועבר לאחריותה של מועצה מינהלית שתוקם לבנק ישראל, ואילו שר האוצר יובל שטייניץ מעוניין להעביר את האחריות על שכרם של העובדים לממונה על השכר במשרדו.

באחרונה רבו השמועות כי פישר מאיים לא להמשיך לכהונה נוספת באם תתקבל הצעת החוק של הממשלה ואם ימולאו דרישות האוצר. שמועות אלו מצטרפות לשלל אמירות מפי בכירים בבנק ישראל שנפוצו בימים האחרונים בתקשורת.

היום יטיל הנגיד אור על הפרשה בהתייחסות ישירה במהלך מסיבת העיתונאים שתוכננה למטרה זו. בעוד האוצר מקדיש פרק נרחב למעללי השכר בבנק ישראל בדו"ח השנתי על השכר הציבורי, דו"ח שפורסם בתחילת השנה, מתכוון פישר להודיע כי הפיקוח של האוצר נכשל, וכי יש להעביר את האחריות למועצה מינהלית שתשמש דירקטוריון לבנק.

בדו"ח השנתי חושף האוצר את משכורותיהם של עובדי הבנק. מהדו"ח עולה כי 99 בכירים משתכרים כ-43 אלף שקל מידי חודש, ו-18 אף זוכים לשכר של כ-47 אלף של בחודש. נתונים אלו נכונים לשנת 2007.

כמו כן מציג האוצר אוסף של הטבות ומענקים להם זכאים עובדי הבנק, מה שלא ניתן למצוא במקומות אחרים בשירות הציבורי. כך לדוגמא: כל עובדי הבנק מקבלים תוספות כספיות שונות הנכללות בחישוב הפנסיה בסכומים חודשיים של אלפי שקלים. תוספות שאינן חלק משכר היסוד.

יתרה מזו, אומרים באוצר, כי עובדי הבנק זכאים להלוואות בסכומים של עד 19 משכורות, וכי צבירת ימי המחלה של עובדי בנק ישראל גבוהה ב-50% מזו הנהוגה בשירות הציבורי.

מי ינצח בקרב בין בנק ישראל והאוצר? מה יאמר הנגיד במסיבת העיתונאים היום? ´כיכר השבת´ מבטיח לעקוב ולדווח.