אאא

כאילו לא די בקרבות שהסתיימו השבת עם סגירתו של חניון העירייה. חזית חדשה נפתחת בקרית יובל.

עמותה חילונית בשם ´רוח חדשה´ מתכוונת להתמודד על המכרז לרכישת המעונות של האוניברסיטה העברית שנמצאות ברחוב שטרן בקרית יובל.

העמותה כינסה עשרות אנשים שמתכוונים להצטרף לקבוצת הרכישה אותה היא מארגנת. מטרת העמותה היא לבלום את ההתפשטות החרדית בקרית יובל ולהתמודד אף היא על המכרז שתוקפו יפוג בסוף החודש.

אנשי העמותה אף ביקשו לקבל עדיפות במכרז בטענה כי בדעתם לחזק את האוכלוסייה הצעירה של ירושלים. מנכ"לית העמותה אף אמרה כי "אנו רואים חשיבות רבה בזכייה במכרז משום שזה יעודד את הצעירים להישאר לגור בקרית יובל".

הדירות המוצעות למכירה הינן דירות ישנות בנות שלשה חדרים, אך התכנון של ראשי העמותה מדבר על הרחבתן לארבעה חדרים. הקבוצה המתגבש אמורה לכלול 64 אנשים שיגישו ביחד את הצעתם לרכישת המבנים.

יצוין כי עיריית ירושלים טוענת כי אינה מתערבת במכרז וכי "העירייה רואה ברכה בכל יוזמה של צעירים שתוזיל את מחירי הדיור, הצעירים הם חמצן לעתידה של העיר". גורמים חרדיים בעירייה אומרים שלמיטב ידיעתם מתנהלת פעילות ענפה מאחורי הקלעים על מנת לסייע ולעזור לקבוצה החילונית על מנת שזו אכן תזכה במכרז.