אאא

מה דינו של משגיח חשוב, שנאות לבקשת עיתון משפחה, והסכים להתראיין בשיחה מוסרית לעיתון משפחה?

לכאורה, "כנהוג", עליו להודיע כי הנ"ל הוצא מפיו במרמה, וכי לא ידע כלל שכתב משפחה מולו, אלא שבמקרה דנן ישנה בעיה: הוא ידע גם ידע היטב כי התראיין בהסכמתו הלאה לעיתון משפחה, ולא ניתן היה להכחיש עובדה ברורה זו.

דא עקא, ובהיות הלחצים עליו גדולים, נאלץ המשגיח, הרה"צ נחמיה נורדהיים שליט"א, לפרסם הודעת התנצלות חסרת תקדים, וזו לשונה: "לצערי, התפרסמו בשבועון משפחה דברי מוסר שאמרתי, ולא הייתי מודע לתוקף חומרת אזהרת מרנן ורבנן על שבועון זה. ובהיות ויכול להיעשות שימוש בדברי לגושפנקא לשבועון זה, הנני מבהיר את הדברים כדי שלא יכשלו בו הרבים".