אאא

נסיעתם המתוקשרת של בכירי המשק הישראלי לציון ה'פלא יועץ' בבולגריה בשבוע שעבר, לא נתפסת בעיני כולם כחיובית.

לא כולם רואים את ההד התקשורתי שהנסיעה הזאת חוללה בעין יפה.

במאמר קצר אך נוקב שמפרסם הרב יובל שרלו באתר האינטרנט של ישיבת ההסדר בפתח-תקווה, הוא תוקף את התופעה כולה ומכנה אותה, לא פחות ולא יותר, "עבודה זרה".

וכך הוא כותב:

"לכאורה מדובר בעיסקה לא רעה שעושים אנשי עסקים:

"מה בסך הכל הם נדרשים לעשות? הם נוסעים לחוץ לארץ להשתטח על קברי צדיק, ואף עושים זאת עם רב חשוב. נסיעה זו אינה מחייבת אותם דבר: לא בשינוי נאמנותם להלכה האישית, ולא בניהול עסקיהם על יסודות הצדקה והמשפט; הם תורמים לחצרו של רב צדיק סכום מסוים של כסף; הם נאלצים לסבול טיסה לכמה שעות ולומר כמה דברי תפילה. זה הכל.

"וראו מה הם מקבלים בתמורה: הם מקבלים ייעוץ א-לוקי והכרעה בעניני עסקיהם; הם מקבלים תחושה עמוקה של התקשרות לאמונה, שהלוא הם אמרו דברי תפילה על קברי צדיקים; הם זוכים לפרסום חינם בשל הנסיעה המתוקשרת לקברי צדיקים; תדמיתם הציבורית מקבלת נופך מסוים של מסתוריות ואזוטריות שלא הזיקה לאיש מעולם אם היא לא הייתה חזקה מידי; הם מצליחים לגרום לכך שהא-לוהים עובד כביכול אצלם, ומעתה והלאה דרכם העסקית סלולה לפניהם. לא כדאי?

"כך נתפשת היום אפוא האמונה. סוג מסוים של עיסקה, שאינה מחייבת אלא הליכה לקבר צדיק בלווי רב, תרומת כסף, תחושה פנימית של משהו טמיר ונעלם, תקשורת-תרבות-עיתון ושלטון מעורבים זה בזה, והכל בעטיפה של אמונה, מיסטיקה וסוד.

"האם לא זו ההגדרה של עבודה זרה?"